เทศกาลลำไย จังหวัดลำพูน

เทศกาลลำไย จังหวัดลำพูน
3 ส.ค. 2555 – 12 ส.ค. 2555

เทศกาลลำไย1

             จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่การปลูกลำไยมากที่สุด นับตั้งแต่ที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้รับพระราชทานลำไยจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเห็นว่าลำไยมีรสหวานหอม จึงได้นำเมล็ดมอบให้เจ้าน้อยตั๋นปลูกที่สวนบ้านสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เขตติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนลำไยที่ปลูกจากเมล็ดที่บ้านเจ้าน้อยตั๋น ได้กลายพันธุ์ทำให้ผลมีรสดีกว่าพันธุ์ดั้งเดิม จึงมีการแพร่พันธุ์ลำไยไปปลูกในที่ต่างๆ รวมทั้งจังหวัดลำพูนด้วย มีการนำไปปลูกที่บ้านหนองช้างคืน ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน เป็นแห่งแรก เป็นที่มาของลำไยขนาดใหญ่มากต้นหนึ่ง ซึ่งในแต่ละปีออกผลได้เงินหลายหมื่นบาท จึงเรียกกันว่า “ลำไยต้นหมื่น” นับตั้งแต่นั้นมามีการปลูกลำไยอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาพันธุ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ลำไยลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลลำไย สนับสนุนสินค้าไทย หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กิจกรรมในงานมีขบวนแห่ลำไยสุดอลังการ และการประกวดธิดาชาวสวนลำไย การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันกินลำไย และสามารถเลือกซื้อลำไยสดและผลิตภัณฑ์จากลำไยนานาชนิด ศูนย์จำหน่ายลำไย พร้อมทั้งสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน และสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องลำไย และการเกษตรอื่นๆ การสาธิตการแปรรูปลำไยและผลิตภัณฑ์ otop หลากหลายรูปแบบ เรียกว่าทั้งสนุก อิ่มอร่อย และยังได้ความรู้อีกด้วย ขึ้นชื่อว่าลำไยลำพูนแล้ว ไม่มีคำว่าผิดหวัง ดั่งคำที่ว่า “กินลำไย ไปลำพูน”

           สินค้าต่างๆที่ผลิตจากลำไย

ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยข้าวเหนียวเปียกวุ้นลำใย

 

 

 

 

 

 

             ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย                                                            ข้าวเหนียวเปียกวุ้นลำไย

                                                                                     

ลำไยอบแห้งของฝากจากลำไย

 

 

 

 

 
       

 

 

                ลำไยอบแห้ง                                                                   ผลิตภัณฑ์จากลำไย

 

สอบถามรายละเอียด
ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. +66 5324 8604 , +66 5324 8607
บริษัท เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า จำกัด (C – MICE) โทร. +66 5322 4140 – 1
E-Mail: info@chiangmai-mice.com