งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2554 จังหวัดเชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2554 จังหวัดเชียงราย

วัดพระสิงห์ เชียงราย

วัดพระสิงห์ เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554

กำหนดการจัดงานแห่เทียนพรรษา : วันที่ 16 ก.ค. 54 (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)

สถานที่ : ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย และ วัดพระสิงห์ จ.เชียงรายเทศบาลนครเชียงรายกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 มุ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ และ วัดพระสิงห์ พร้อมเชิญชวนชุมชนร่วมส่งขบวนเทียนพรรษาเข้าประกวดโดยจัดให้มีขบวนแห่เทียน พรรษา ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ และ วัดพระสิงห์

กิจกรรม - การประกวดต้นเทียนพรรษา

1. การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงามและความคิดของคณะศรัทธาร่วมกับวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงรายประดับตกแต่งบนรถบรรทุกเล็ก (รถกระบะ)

2. การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงามและเครื่องทรงอันเป็นบริวารพร้อมขบวนแห่ (แกะสลักบนยานพาหนะ)

  • ขบวนแห่เทียนพรรษา
  • ชมการแสดงดนตรีล้านนา

วัด พระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1928 ในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมาครองเมืองเชียงรายระหว่างพุทธศักราช 1888 – 1943

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เชียงราย

 

สาเหตุที่วัดนี้ มีชื่อว่า ?วัดพระสิงห์? นั้น น่าจะเป็นเพราะครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า ?พระสิงห์? ปัจจุบันวัดพระสิงห์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ (หรือพระสิงห์) จำลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 7๐๐ ในประเทศลังกา และประดิษฐานอยู่ที่ลังกา 1150 ปี จากนั้นก็ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานยังราชอาณาจักรไทยข้อมูลเพิ่มเติมเทศบาลนครเชียงราย โทร. +66 5371 1333 ต่อ 304 – 5, 307ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. +66 5371 7433, +66 5374 4674-5

 

ขอบคุณข้อมูล ททท.

เข้าพรรษา 2554 ชวนไปตักบาตรดอกไม้ สระบุรี

เข้าพรรษา 2554 ปีนี้ เชิญทำบุญ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี 15 – 16 กรกฎาคม 2554

เข้าพรรษา 2554 ชวนไปตักบาตรดอกไม้ สระบุรี


งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ประจำปี ๒๕๕๔ หนึ่งเดียวในโลก


ประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประจำปี ๒๕๕๔

ตักบาตรดอกไม้ เข้าพรรษา 2554

ตักบาตรดอกไม้ เข้าพรรษา 2554

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จากเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดพระพุทธบาทฯ ในอดีต ยามหน้าแล้งกลางเดือนสาม เดือนสี่ ผู้คนจากทั่วสารทิศ?จะพากันหลั่งไหล ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันเนืองแน่น สมัยนั้นการขึ้นไปมิใช่เรื่องง่าย ต้องหยุดการ?ทำงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมสัมภาระ จัดหาทุนรอนค่าอาหาร ค่าจ้างช้างม้าเรือแพ การเดินทางยากลำบาก ทั้งชีวิตบางคนอาจมีบุญไปกราบได้เพียงครั้งเดียว บางคนไม่มีโอกาส แม้จะมีความตั้งใจสูงเพียงใด?ประกอบกับแต่ก่อน ผู้คนมักจะไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันเป็นหมู่ใหญ่ ทั้งหมดล้วนแล้วมีความตั้งใจ ประกอบกับความเชื่อที่ว่า ถ้าได้ไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท ถึง ๓ ครั้งในชีวิต จะได้ขึ้นสวรรค์ ดังนั้นทุกคนจึงเพียรพยายามอย่างยิ่ง และเมื่อไปถึงได้กราบรอยพระพุทธบาท ต่างตั้งจิตอธิษฐานตามใจ ปรารถนา หลังจากนั้นประชาชนทั้งหลายจะตีระฆังที่แขวนเรียงรายไว้ ด้วยหวังประกาศบุญให้เทพยดาทุกชั้นได้อนุโมทนา ปัจจุบันนอกเหนือจากเดือนสาม เดือนสี่แล้ว ยังมีวันเข้าพรรษาอีกหนึ่งวันที่ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมา นมัสการรอยพระพุทธบาท

การตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญ ของชาวจังหวัดสระบุรี ถือเอาวันเข้าพรรษา?ในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี จะมีประชาชนจากทุกสารทิศ พากันไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา?ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เมื่อเสร็จจากการทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้าแล้ว ก็จะพากันนำดอกไม้ชนิดหนึ่ง คล้ายต้นกระชาย หรือต้นขมิ้น มีหลายสี เช่น สีเหลือง สีขาว?เรียกกันว่า ดอกเข้าพรรษา (ดอกไม้นี้จะพบในช่วงเข้าพรรษา) มารอใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุทั้งวัด

ตักบาตรดอกไม้ด้วยดอกเข้าพรรษา

ตักบาตรดอกไม้ด้วยดอกเข้าพรรษา

จะเดินออกจากศาลาการเปรียญมารับดอกไม้จากพุทธศาสนิกชนที่รอนำดอกไม้ใส่บาตร เพื่อนำขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานบนพระมณฑป ซึ่งรอยพระพุทธบาท ภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้ เป็นที่เคารพและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ๕ แห่ง และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทฯ แห่งนี้ เป็น ๑ ใน ๕ แห่ง

ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมประเพณีครั้งนี้ได้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานดังกล่าว อาทิ

วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๙ น. การประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอพระพุทธบาท ๖ แห่ง และพิธีถวายเทียนพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐น. พิธีตักบาตรพรสงฆ์ ๓,๐๐๐ รูป
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ประจำปี ๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีตักบาตรดอกไม้รอบเช้า
เวลา ๑๕.๐๐ น.พิธีตักบาตรดอกไม้รอบบ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานลพบุรี
โทร. ๐๓๖๗๗๐๐๙๖ – ๗ ทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ของโลกหลังจากพระสงฆ์เข้านมัสการรอยพระพุทธบาทที่มณฑปแล้ว ก่อนที่จะเข้าพระอุโบสถ จะผ่านพุทธศาสนิกชน
ที่รออยู่ตรงบันไดนาคเพื่อที่จะร่วมกันล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการชำระกิเลส ชำระบาป
เพื่อจะได้บุญกุศล และความสุขทางจิตใจติดตัวกลับไป

พากิน ´ทรี ดอลล่าร์ (3$)´ บ้านข้าใครอย่าแตะ

image
‘ทรี ดอลล่าร์ (3$)’ และเจ้าของ คุณแมน มานิตย์

ทนแรงตื๊อจากเพื่อนไม่ไหว บ้าน3$ (ทรี ดอลล่าร์) ที่รักของนักแข่งรถรุ่นเก๋า แมน มานิตย์ เลยต้องเปลี่ยนจากที่พักอาศัยกลายเป็นร้านอาหาร แม้ว่าจะเปิดมาไม่นาน แต่ก็เป็นที่รัก ที่นัดกินข้าวขวัญใจของหลายๆ คน…

บ้านทรีดอลลาร์ ภายในซอยลาดพร้าว 15
บ้านทรีดอลลาร์ ภายในซอยลาดพร้าว 15

ใครจะมาทานอาหารที่นี่มีเงินอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีใจรักบ้าน 3$ (ทรี ดอลล่าร์) หลังนี้ด้วย เพราะใจจริงของเจ้าของสถานที่ไม่ได้อยากทำบ้านให้กลายเป็นร้านอาหาร แต่ด้วยความทนแรงตื๊อของเพื่อนๆ ไม่ไหว ที่อยากให้บ้านไม้โบราณหลังนี้ เป็นที่พบปะเพื่อนฝูงบ้าง เลยต้องยอมรีโนเวทจากบ้านกลายเป็นร้านอาหารที่ได้บรรยากาศอบอุ่นสไตล์บ้านสวน

ก่อนที่จะเนรมิตให้บ้านเก่าซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่อมาเป็นร้านอาหารบรรยากาศดีๆ แบบนี้ คุณแมน – วราวุธ มานิตย์ หรือแมน มานิตย์ อดีตนักแข่งรถทางเลียบแชมป์เอเชีย เจ้าของบ้านบอกว่าตอนแรกไม่ได้อยากจะทำเป็นร้านอาหาร เพราะกลัวบ้านโทรม กลัวคนที่มาไม่รักษาบ้าน จึงไม่ค่อยเห็นด้วยนักที่จะเอาสถานที่ตรงนี้มาเปิดเป็นร้านอาหาร

คุณแมน มานิตย์ (วราวุธ มานิตย์) เจ้าของบ้าน
คุณแมน มานิตย์ (วราวุธ มานิตย์) เจ้าของบ้าน

ตกแต่งเรียบง่ายด้วยเฟอร์นิเจอร์จากสแกนดิเนเวีย รับกับผนังไม้ได้ดี

“บ้านหลังนี้เป็นของคุณพ่อที่ยกให้ผม ซึ่งก็อยู่คนเดียวมาตลอด พอเพื่อนๆ ที่มาบ้านเขาเห็น ก็เลยชวนทำร้านอาหาร ซึ่งจริงๆไม่อยากทำหรอก โดนตื๊อหลายรอบเลยต้องยอม แต่พอทำจริงๆ ผมก็จะมีกฎกติกาของผม ตั้งแต่ตอนจะรีโนเวทแล้ว ว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงเยอะ โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่กับบ้านมาตั้งแต่รุ่นพ่อผม ห้ามตัดเด็ดขาด ส่วนพื้นที่อื่น ก็ดูตามความเหมาะสม ซึ่งก็พยายามคงแบบเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด”

บ้านไม้ 3$ ถูกเปลี่ยนโฉมใหม่ บริเวณนอกบ้าน จากเดิมเป็นพื้นดิน ประดับต้นไม้เรียบๆ ก็ยกพื้นให้สูงขึ้น ปรับเป็นพื้นไม้ สำหรับคนที่ชอบนั่งทานอาหารในบรรยากาศร่มรื่น ส่วนด้านในบ้าน จัดการทาสีใหม่ให้ดูร่วมสมัย พร้อมนำเฟอร์นิเจอร์สไตล์สแกนดิเนเวียหลากหลายดีไซน์จากหุ้นส่วนของร้านมาจัดวาง โดยเฉพาะชั้นบนนั้นออกแบบใหม่ มีบาร์เล็กๆ พร้อมดนตรีสดสไตล์ Easy Listening สำหรับคนที่มานั่งดื่ม นอกจากนี้ห้องส่วนตัว ซึ่งเดิมทีเป็นห้องนอนสุดหวงของคุณแมน ก็เปลี่ยนเป็นห้องสำหรับคนที่มากลุ่มใหญ่ และต้องการความเป็นส่วนตัวได้นั่งดื่มสังสรรค์กัน แต่ใครที่จะขึ้นมาชั้นบนของบ้าน 3$ ต้องยอมรับกติกากันนิดหน่อย

“จริงๆ ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอะไรมันเลย เพราะบ้านก็เก่ามากแล้วด้วยเลยต้องดูแลรักษาให้ดี เวลาใครมาทานอาหารที่นี่เลยต้องมีกฎกติกานิดหน่อย โดยเฉพาะชั้น2 จะไม่ให้เอาอาหารขึ้นมาทานเลย เพราะมันจะทำความสะอาดยาก และมีปัญหาเรื่องกลิ่นด้วย ชั้นบนเลยอนุญาตให้แค่เครื่องดื่มได้อย่างเดียว ถ้าจะทานอาหารก็ต้องลงไปที่ชั้นล่างครับ”

พี่ไพโรจน์ ฤทธิ์ศรี หัวหน้าพ่อครัว ที่ลงมือคิดและทำอาหารได้อร่อยถูกปากลูกค้า 3$
พี่ไพโรจน์ ฤทธิ์ศรี หัวหน้าพ่อครัว ที่ลงมือคิดและทำอาหารได้อร่อยถูกปากลูกค้า 3$

ไหนๆ พูดเรื่องอาหารแล้ว ก็ต้องเอามาโชว์ให้ดูเป็นการเรียกน้ำย่อยกันบ้าง ซึ่งที่ 3$ นั้น เน้นอาหารรสชาติจัดจ้าน ซึ่งกว่าจะได้แต่ละเมนู ก็ต้องผ่านการชิมจนหุ้นส่วนทุกคนถูกใจ ซึ่งหัวหน้าพ่อครัวประจำร้าน 3$ นั้นก็มีประสบการณ์การทำอาหารมาเกือบ 20 ปีแล้ว ก็เลยหายห่วง เพราะหน้าตา และรสชาติของอาหารทุกจาน ล้วนผ่านการคัดสรรในเรื่องวัตถุดิบ และการใส่ความคิดไอเดียให้แต่ละเมนูมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ในสไตล์ผสมผสานทั้งไทย จีน และยุโรป ซึ่งต้องมาทานที่นี่ที่เดียว

แซลมอนจี๊ดจ๊าด : เย็นตาโฟหม้อไฟ
แซลมอนจี๊ดจ๊าด : เย็นตาโฟหม้อไฟ

ถั่วหวานราดซอสเนื้อปู : ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ
ถั่วหวานราดซอสเนื้อปู : ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ

าแฟ 3$ พิเศษที่การเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งได้รสชาติกลมกล่อมเข้ากับกาแฟ
กาแฟ 3$ พิเศษที่การเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งได้รสชาติกลมกล่อมเข้ากับกาแฟ

image
ปลากะพง 3 รส : กุ้ง 3$ สูตรเฉพาะของทางร้าน

image
บานอฟฟี่ อีก 1 ของหวานขวัญใจของคนรักเบเกอรี่

ถึงแม้จะมีกฎข้อห้ามอยู่บ้างก็ตาม แต่ที่นี่ก็สามารถทำให้คนที่มาเยือนประทับใจ และอยากกลับมาที่นี่อีก ความแตกต่างของ 3$ ไม่ใช่แค่บ้านเลขที่เท่านั้น แต่ถือเป็นร้านอาหารที่มีสไตล์การบริการที่ไม่เหมือนที่อื่นอีกด้วย

Tlcthaiพากิน|Tlcthai.com
สนับสนุนเนื้อหาและภาพ โดย ไทยรัฐ

สัมผัสอากาศเย็นๆ ในฤดูฝนที่ “อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว” จ.เพชรบูรณ์

ช่วงฤดูฝนนี้เป็นช่วงที่หาที่พักผ่อนที่เที่ยวลำบากนิดนึง เพราะกลัวเรื่องฟ้าฝน วันนี้เราจะพาไปเที่ยวนอนรับอากาศเย็นๆ แบบไม่ต้องเปิดแอร์เลย ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 966 ตารางกิโลเมตร หรือ 603,750 ไร่

คราวนี้เราจะพาไปพักผ่อนคลายเครียดการทำงาน กับบรรยากาศสบายๆ กับบ้านพักของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เริ่มด้วยการออกเดินทางในช่วงเช้ามืดของวันแรกของการเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมงจาก กรุงเทพฯ

.

.

พอไปถึงที่อุทยานก็ไปติดต่อเรื่องที่พัก ซึ่งเราได้จองไว้ล่วงหน้าแล้วทางเว็บไซต์ของ อุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้รับความสะดวกอย่างมาก ที่นั่นมีอาหารการกินสะดวกพอสมควรเลยล่ะ

.

.

บ้านที่เราไปพัก เป็นบ้านมี 3 ห้อง และมีที่นั่งเล่นอยู่เพื่อสังสรรค์ทานอาหารกันอย่างสะดวกสบาย ที่สำคัญทุกห้องมีน้ำอุ่นให้อาบน้ำแบบไม่ต้องกลัวหนาวกันเลย ที่นั่นอากาศออกจะเย็นๆ ฉ่ำๆ

.

.

หลังจากนั้นเราก็ทานอาหารกลางวันกัน นั่งเล่นสบายๆ ช่วงบ่ายแก่ๆ เราเริ่มออกเดินทางไปตามเส้นทางเดินป่า เพื่อสำรวจดูต้นไม้ บรรยากาศ และรอยเท้าช้าง

.

.

ระหว่างเดินทางอยู่เราก็ลุ้นๆ อยู่ว่าจะพบอะไรบ้าง ก็พบรอยเท้าช้าง เห็ดสีสันต่างๆมากมาย แต่อาจจะเก็บภาพมาฝากยากนิดนึงเนื่องจาก ฝนใกล้ตกเต็มที

.

.

.

.

.

.

.

.

พอ เสร็จจากการเดินป่าแล้วเราก็มาพักผ่อนกัน เพราะว่าเล่นเอาเหนื่อยไปเลยเหมือนกัน เพราะทางเดินป่า จะเป็นทางขึ้นลงเขาพอสมควร และทางค่อนข้างลื่นเพราะเนื่องจากมีฝนตก แต่ก็ถือดว่าไม่ลำบากจนเกินไป

.

สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกที่ คือ?ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 60 ทางหลวงสายบ้านห้วสนาม ทราย – อำเภอหล่มเก่า บ้านหินลาด มีทางลูกรัง รถยนต์เข้าถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวถ้ำใหญ่ถ้ำน้ำหนาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเขาหินปูนสูงประมาณ 955 เมตร ทำให้เกิดเป็นถ้ำน้ำหนาว เป็นถ้ำใหญ่มีความงามวิจิตรพิสดารโดยธรรมชาติ มี หินงอกหินย้อย และที่แปลกที่สุดคือ มีน้ำไหลหรือน้ำรินออกจากปากถ้ำ ภายในถ้ำยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากอีกด้วย

.

.

.

.

และยังมีสถานที่ใกล้เคียงที่น่าไปอีกมากมาย ได้แก่ จุด ชมทิวทัศน์ถ้ำผาหงษ์?จุดชมทิวทัศน์ภูค้อ น้ำตกตาดพรานบา น้ำตกทรายทอง น้ำตกเหวทราย ป่าเปลี่ยนสี ผาล้อมผากอง ภูผาจิต สวนสนบ้านแปก สวนสนภูกุ่มข้าว

.

ภาพประกอบจาก : www.dnp.go.th

.

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์


-? ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 103 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอหล่มสักประมาณ 55 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 มีป้ายชี้ทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นทางลูกรัง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ทางรถประจำทาง

-? สามารถขึ้นรถจากขอนแก่นหรือหล่มสัก ซึ่งผ่านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทุกวัน

.

แผนที่การเดินทาง

ขอบคุณเส้นทางการเดินทางจาก : www.dnp.go.th

เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน (กุ้ยหลินเมืองไทย) แพทะเลใน 500ไร่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันแรก ของการเดินทาง เราเริ่มเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ ประมาณเกือบๆ 3 ทุ่ม โดยดูจากแผนที่นี่แหละ (เพราะไม่เคยไป) ก็คลำๆทางไปเรื่อยๆ แล้วก็ไปถึง?ประมาณ ตี5 เราจะเริ่มเดือนทางจากท่าเรือประมาณ 8 โมง (ไม่นอนเลยขับรถกันยาวมาตลอดคืน)

ระหว่าง นั่งเรือไป มีเขามากมาย (กุ้ยหลินเมืองไทยจริงๆ) ทำให้เราตื่นตาตื่นใจ อดไม่ได้ที่จะแชะรูป มาเพียบ ที่เราชอบจะเป็น”เขาสามเกลอ” มันสวยจริงๆ ที่สำคัญที่นี่น้ำใสมากๆ สีเขียวเลยอะ

image

การเดินทางโดยเรือใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที (ขึ้นอยู่กับแวะถ่ายรูปเยอะป่าว) ก็ถึงที่จอดเรือ เพื่อเดินเท้าต่อไปประมาณ 1.5 กม.เพื่อจะไปแพทะเลใน 500ไร่ พอเดินถึงนั่งแพยนต์ไปอีกนิดนึงก็ถึงแพ500ไร่ โอ้วว!! มันสวยมาก เป็นแพบ้านๆ หันหน้าให้กับทิวเขาเลยอะ แถมมีหมอกพาดผ่าน อย่างสวยงาม ธรรมชาตินี่ช่างสร้างจริงๆ

image

?image

หลังจากนั้นเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัย (แอบงีบสักหน่อยเพราะไม่ได้นอนเลย) ซักพักไปทานอาหารกลางวัน อาหารอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนกรุงซักเท่าไร

image

พอทานอาหารเสร็จ เราก็ไปพายเรือเล่น สนุกดี (พายไม่ค่อยเป็นเท่าไร) พายไปซื้อขนมอะ แล้วก็กลับมาเล่นน้ำใสๆ แบบว่า น้ำใสจริงๆ ไม่ค่อยเย็นมาก เล่นได้นานเลย

image??

ประมาณ 16.00 น.ก็ไปดูถ้ำปะการัง โดย(แพยนต์อีกแล้ว)โอ้ว!!มายกอด มันแปลกจริง หินอะไร งอกออกมาเป็นดอกปะการังเลย (อันนี้ต้องไปดูด้วยตาอะ มันสวยมากๆ)มันสมบูรณ์มากๆ ถ้ำมันไม่ลึกเท่าไร เท่าที่มองดูยังไม่มีทางการมาดูแลมากมายเท่าไร เพราะหินที่งอกใหม่ไม่มีการกั้นคอก เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวไปเหยียบมันอ่ะ

หลังจากนั้นก็กลับมาอาบน้ำอาบท่า (อาบท่าจริงๆ ) ก็อาบหน้าแพที่เรานอนแหละ พออาบน้ำเสร็จก็ไปทางอาหารเย็น หลังจากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย

พอ 2 ทุ่ม ลุงดำ(โชว์เฟอร์แพยนต์ที่น่ารัก) ก็มารับไปส่องสัตว์ ตอนแรกเราก็งงว่า เค้าไนท์ซาฟารีกลางน้ำด้วยหรอ?? โอ้วๆ ที่จริง เค้าพาเรานั่งเรือยนต์ออกไปกลางน้ำ แล้วก็มีไฟส่องไกลๆ ไปตามเขาอะ ลุงดำบอกว่า ปกติตีนเขา จะมีกวาง กับกระทิง และสัตว์อื่นๆ ลงมากินน้ำ กินอาหาร ตอนมืดๆ เพราะป่ามันเป็นป่าทึบมากๆ และแล้ว มันก็มีกวางจริงๆแหละ ไม่น่าเชื่อเลย เค้าออกมากินน้ำ? และเห็นชนีบนยอดไม้ ลุงดำบอกว่า ปกติจะเห็นเยอะกว่านี้ถ้าเป็นเดือนมืด แต่นี่มันเดือนหงาย สัตว์ไม่ค่อยกล้าออกมาอะ? หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับสู่แพเพื่อนอนหลับฝันดี

image?

image?

image??

?วันที่ 2 ของการเดินทาง ตื่นแต่เช้า( 6.00 น.) ลุงดำเจ้าเก่า มารับไปดูหมอกยามเช้า ว้าวววววว สวยจริงๆ หมอกเยอะมากๆ เป็นทางยาวเลย นั่งล่องแพไปอากาศเย็นๆยามเช้า กับสายหมอกที่สวยงาม ช่างโรแมนติกเหลือเกิน..อิอิ ระหว่างก็เห็นนกเงือก (ตัวใหญ่มาก) มันมากันเป็นฝูงเลย บินอยู่ยอดเขา มีอีเห็น (มันเหมือนลิงผสมชะนี มองไกลๆอะ)

พอกลับมาถึงก็ทานอาหารเช้า เตรียมตัวออกจากแพ 500ไร่ เพื่อเดินทางสู่ ภูผาและลำธาร รีสอร์ท…

การเดินทาง

?

ระยะทางของเขื่อนเชี่ยวหลาน

?

ห่างจาก กรุงเทพ???????????????????????????????????? 730 กม.

ห่างจาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี?????????????????????????85 กม.

ห่างจาก อ.เมืองพังงา????????????????????????????????100 กม.

ห่างจาก อ.เมืองภูเก็ต?????????????????????????????? ?170 กม.

ห่างจาก อ.เมืองกระบี่??????????????????????????????? 150 กม.

ห่างจาก อ.พุนพิน (สถานีรถไฟ)?????????????????????70 กม.

ห่างจาก ปากทางเข้าเขื่อ????????????????????????????? 13 กม.

ห่างจาก อช.เขาสก?????????????????????????????????? 60 กม.

ทางรถยนต์

?

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)? ไปจนถึงจังหวัดชุมพร

จากนั้นตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 จนถึง อ.พุนพิน ตรงสี่แยก ที่สามารถเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้

ไม่ต้องเข้าตัวจังหวัด ให้ตรงไปเรื่อยๆ จนถึงแยก ท่าโรงช้าง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401

จากนั้นประมาณ 40 กม. ก่อนจะถึง ตัว อ.บ้านตาขุน

จะมีป้ายใหญ่ ของเขื่อนรัชชะประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ทางขวามือ

ทางรถทัวร์

?

ถ้ามาจากกรุงเทพ ให้ขึ้นรถทัวร์ที่ไปยัง ภูเก็ต หรือ พังงา แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าลง ปากทางเข้าเขื่อนรัชชะประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตรง อ.บ้านตาขุน

จากสถานีขนส่งสายใต้ มีรถโดยสารประจำทาง เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง
ที่มาการเดินทาง: http://www.chiewlarncamping.saicholsouthernthailand.com

ที่มาข้อมูลท่องเที่ยว Travel.mthai.com

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท แปลตามศัพท์มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากลำน้ำเก่า ตั้งขึ้นหลังเมืองพันธุมวดี (สุพรรณบุรี) เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย สร้างในสมัยพญาเลอไทแห่งกรุงสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมืองๆ นี้จึงได้ชื่อว่า เมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ มีเจ้าสามพระยาเป็นผู้ครองเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีชื่อว่า ชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้

นอกจากชัยนาทจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่ปัจจุบันชัยนาทก็มีชื่อเสียงและมีสินค้าด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือปราณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย

ชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ 2,469.74 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ จังหวัดชัยนาท

วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ

การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 20 กิโลเมตร จากอำเภอเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 ถึงทางแยกเข้าอำเภอสรรคบุรี จากที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี บริเวณหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 500 เมตร

สวนนกชัยนาท

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร สวนนกชัยนาท มีพื้นที่ 260 ไร่ มีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นทื่ 26 ไร่ โดยปล่อยพันธุ์นกต่าง ๆ ให้อยู่อย่างธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีกรงนกขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 63 กรง มีสวนหย่อม สวนงู สวนกระต่าย สวนสัตว์ป่า เช่น ละมั่ง เลียงผา กวางดาว เนื้อทราย มีศาลากลางน้ำ อาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดเป็นปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยา 63 ชนิด เช่น ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมี 3 โครงใหม่ได้ปรับปรุงขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวภายในสวนนกคุ้มค่ายิ่งขึ้น ได้แก่
1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม หัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
2. ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าตามฤดูกาลของชุมชน
3. น้ำตกจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินพังทลาย ตั้งอยู่เชิงเขาพลอง

สวนนกเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00?17.00 น. สำหรับสวนนกชัยนาท เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00?18.00 น. อัตราค่าเช้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5641 1413

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 32 ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท-ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 7 กิโลเมตร สวนนกชัยนาทจะอยู่ทางขวามือ

เขื่อนเจ้าพระยา

เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ลักษณะของเขื่อนมีความยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร เขื่อนมีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2500 เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคม จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินอยู่ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วย

เขื่อนเจ้าพระยา มีบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวไว้บริการ จำนวน 17 ห้อง ราคา 100 บาท / คน / วัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5641 1559 ต่อ 302

การเดินทาง จากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 304 และเลี้ยวซ้ายทางไปอำเภอสรรพยา ประมาณ 6 กิโลเมตร หรือรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ ? อำเภอวัดสิงห์ จะผ่านบริเวณหน้าเขื่อน รถประจำทางสาย 1061 ชัยนาท-โพธิ์นางตำ และรถประจำทางสาย 110 สิงห์บุรี-ชัยนาท

วัดอินทาราม (ตลุก)

วัดอินทราราม (ตลุก) เป็นวัดโบราณตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ตลุก อยู่ห่างจากสายเอเซีย 3 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 เป็นวัดเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ภายในวัดมีถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่า คือ หอระฆังคู่ และหอพระไตรปิฏก เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร อยู่กลางน้ำ ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ประดับกระจกสี เป็นลวดลายสวยงาม รายรอบไม้ฝาและเชิงชาย ช่อฟ้าหน้าบรรณ เป็นที่เก็บพระไตรปิฏกทำจากใบลาน จารึกอักษรขอมโบราณจำนวนมาก เป็นสำนักเรียนภาษาบาลีที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต พระอุโบสถ มี 2 หลัง หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก หลังใหม่มีอายุประมาณ 100 ปี วิหารเก่า 3 หลัง ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก พระเจดีย์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เหนือฐานเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแบบอู่ทองปางประทานพร มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง หอสวดมนต์ เสาหงส์ และศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461

ติดต่อสอบถามได้ที่ : วัดอินทาราม หมู่ 2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร. 0 5643 3590

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 311 เลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน กิโลเมตรที่ 48

สวนลิง

อยู่ในบริเวณวัดธรรมิกาวาส (วัดค้างคาว) ตำบลโพงาม เป็นวัดที่มีป่ายางสูงสลับซับซ้อน มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทำให้บรรยากาศร่มรื่น และมีรูปหล่อหลวงพ่อเฒ่า เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือ สวนลิงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสรรคบุรีประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-ชัยนาท เลียบถนนคลองชลประทาน (สายใน) จะมีทางแยกเข้าวัดธรรมิกาวาส ประมาณ 500 เมตร

วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลยวัดมหาธาตุไปประมาณ 300 เมตร ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม เป็นพี่น้องกัน เจ้าสามยุยงให้เจ้าอ้ายและเจ้ายี่รบกันเพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสามจึงได้ครองเมือง สร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์แด่เจ้ายี่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา 600 ปี ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ภายในวัดมีปรางค์ 2 องค์ เป็นปรางค์สมัยลพบุรีองค์ใหญ่ด้านทิศตะวันออกค่อนข้างสมบูรณ์ มีลายปูนปั้นประดับประดางดงามมาก มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากมีรากต้นไม้ใหญ่ชอนไชเข้าไปในฐานเจดีย์ ปัจจุบันไม้ดังกล่าวถูกตัดโค่นลงปรางค์องค์เล็กอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงไต้ มีสภาพทรุดโทรม

ราดหน้าอร่อย แป๊ะ ราดหน้า สนามบินน้ำ มาดูราดหน้าจานละ 2000.-

 

ราดหน้าอร่อย แป๊ะ ราดหน้า สนามบินน้ำ มาดูราดหน้าจานละ 2000.-

 

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู ป็นร้านอาหารตามสั่ง   ที่ราคารับได้ เป็นมิตรกับกระเป๋าได้แบบสบาย ๆ มีจานอร่อยให้เลือกสั่งได้หลายรายการมาก? ร้านนี้? ทำโดยเด็กหนุ่มที่เค้ามุ่งมั่น?ชื่อคุณ?ปุ๊ปปั๊ป และตั้งใจรับความเก๋าส์มาจากรุ่นเตี่ย? และกำลังสะสมชั่วโมงบินอยู่ในช่วงเวลานี้ของชีวิตเค้าครับ? และเค้าทำได้ดีมากเลย ร้านนี้อยู่ในซอย นนทบุรี 46  ตรงข้ามจะเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. พอดี

 

ทีมงาน tlcthai.com ได้เดินทางไป พาชิม อีกครั้ง หลังจากไม่ได้ไปบุก ร้านแป๊ะราดหน้า “คุณปุ๊ปปั๊ป” ผู้สร้างสรรค์เมนู โคตรราดหน้า ก็ยังคงฝีมือรสชาดราดหน้าได้อย่างคงเส้นคงวา ทีมงาน travel.tlcthai.com จึงถ่ายภาพเมนูใหม่ๆ พร้อมอัพเดท ร้านแป๊ะราดหน้าโฉมใหม่ที่เพิ่มปรับปรุงเสร็จเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา ให้ยลโฉมกัน

สัมผัส “แป๊ะราดหน้า” ความอร่อยอลังการได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ซอยนนทบุรี 46 หรือ ซอยไทยานนท์ ตรงข้ามกองสลากฯ โทรศัพท์ (082) 596-8458

 

ร้านแป๊ะราดหน้า หยุดทุกวันพุธ.

 

บรรยากาศภายในร้านหลังปรับปรุงร้านใหม่เมื่อ 10 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

ราดหน้าโพไซดอน จานละ 2000 บาท

ราดหน้าโพไซดอน 2000 บาท

ราดหน้าโพไซดอน 2000 บาท

 ร้านแป๊ะราดหน้า 

ข้าวทะเลทอดกระเทียม

ข้าวทะเลทอดกระเทียม

ราดหน้าปลาเต้าซี่ สำหรับคนไม่กิน กุ้ง หมึก หอย

ราดหน้าปลาเต้าซี่ สำหรับคนไม่กิน กุ้ง หมึก หอย

ยำเจ้าของร้าน แนะนำให้สั่ง อร่อยมาก

ยำเจ้าของร้าน แนะนำให้สั่ง อร่อยมาก

กระเพราะปลาอร่อยมาก

กระเพราะปลาอร่อยมาก

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

 

 

เมนู ราดหน้า ฮ่องกงทะเล ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา 80 บาท

แป๊ะ ราดหน้า

ราดหน้าฮ่องกงทะเลย – แป๊ะ ราดหน้า

 

เมนู ข้าวผัดปู ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา 40 บาท

แป๊ะ ราดหน้า

ข้าวผัดปู -แป๊ะ ราดหน้า

 

เมนู ปลาหมึกทอดกระเทียม ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา – บาท

ปลาหมึกทอดกระเทียม ไม่แห้ง คลุกข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียว

ทะเลทอดกระเทียม

หมึกทอดกระเทียม

 

เมนู ข้าวทะเลทอดกระเทียม ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา 80 – 120 – 200 บาท

ข้าวกระเทียมทะเล มีกุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึก และปลากระพงทอด กับข้าวสวยร้อนๆ

ปิดท้ายด้วยภาพ คุณปุ๊ปปั๊ปเจ้าของร้าน

ปิดท้ายด้วยภาพ คุณปุ๊ปปั๊ปเจ้าของร้าน

 

 

เรียบเรียง- ภาพโดย   TLCthai พาชิม

ขอบคุณข้อมูลร้าน แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

อร่อยคุ้มราคา แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู  เป็นร้านอาหารตามสั่ง  ที่ราคารับได้ เป็นมิตรกับกระเป๋าได้แบบสบาย ๆ มีจานอร่อยให้เลือกสั่งได้หลายรายการมาก  ร้านนี้  ทำโดยเด็กหนุ่มที่เค้ามุ่งมั่น ชื่อคุณ ปุ๊ปปั๊ป  และตั้งใจรับความเก๋าส์มาจากรุ่นเตี่ย  และกำลังสะสมชั่วโมงบินอยู่ในช่วงเวลานี้ของชีวิตเค้าครับ  และเค้าทำได้ดีมากเลย ร้านนี้อยู่ในซอย นนทบุรี 46  ตรงข้ามจะเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. พอดี

แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

ร้านแป๊ะ ฯ  เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ  ขอหยุดหนึ่งวัน  โดยทุกวันจะจัดร้านและพร้อมขายได้ ในเวลาประมาณ 11.00 น.  ไปจนถึงบ่ายคล้อย ๆ ซึ่งชายกางเอง  ยังบอกให้น้องปั๊บ  ช่วยเปิดร้ารนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อย  เพราะลูกค้าจะมาประดังกันมากในช่วงเที่ยง  ส่วนท่านมีจะมาทานร้านนี้  จะดีมาก  ถ้าโทร. มาถามไถ่กันก่อนที่เบอร์  082 5968458  จะได้ไม่ต้องหลงทาง  หาทางเข้าไม่พบ  หรือไม่ต้องมาเก้อหรือมารอนาน…

ทีมงาน tlcthai.com ได้เดินทางไป พาชิม  ท่ามกลางพายุฝน  และจัดหนักด้วยอาหารขึ้นชื่อของร้าน แป๊ะราดหน้า หลายอย่าง พร้อมทั้งได้ อาหารจานเด็ดที่เรียกว่า แถมให้อย่างสะใจ จากเจ้าของร้านร่างท้วม ใจดี ท่าทียียวนนิดหน่อย   อย่างเจ้า “หมี่เสม็ด เสร็จโคตรช้า ”    อ่อ จริงๆ ก็ไม่ได้ช้าอย่างชื่อ แต่เรื่องเด็ด น้ำลายเล็ดสะใจนี่ ทีมงาน คอนเฟิร์มจ้า  ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงโอกาสนี้  เอาแต่รูป อาหารบางส่วน (เล็กน้อย) มาฝาก เมนูมีอีกมาก โอกาสหน้าจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้าน แป๊ะราดหน้านะจ๊ะ

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ราดหน้าฮ่องกงทะเล มีกุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึก และปลาหมึกกรอบ คะน้าฮ่องกงด้วย หย่อยจริงๆ

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

ข้าวผัดกุ้ง จานใหญ่ แม่มันมา ลูกและวิญญาณ ไม่มีซะหละ

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ปลาหมึกทอดกระเทียม ไม่แห้ง คลุกข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียว

ปลาหมึกทอดกระเทียม

ปลาหมึกทอดกระเทียม

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ปอเปี๊ยะปูจ้า เนื้อปูล้วนๆ จิ้มน้ำจิ้ม เรียกน้ำย่อยอย่างดี

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
อาหารขึ้นชื่อของร้าน “หมี่เสม็ด เสร็จโคตรช้า ” เส้นหมี่ผัดกับผักกระเฉด รสชาิติกลมกล่อมมีเผ็ดนิดๆ ไม่สั่งไม่ได้

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ทะเลผัดผงกระหรี่ รดชาติอร่อยสุดๆ มากันทั้งทะเลเลยทีเดียว

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ข้าวกระเทียมทะเล มีกุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึก และปลากระพงทอด กับข้าวสวยร้อนๆ

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ร้านแป๊ะราดหน้า บรรยากาศแสนจะธรรมดา แต่ราคาไฮโซ เพราะใช้ของดี โดยเฉพาะอาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ภาพปากทาง ซอย นนทบุรี 46 ทางเข้าซอยไป ร้านแป๊ะราดหน้า ข้าวผัดปู  credit: pantip.com

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ภาพหน้าร้าน แป๊ะราดหน้า ข้าวผัดปู  credit: pantip.com
เรียบเรียงโดย  TLCthai พาชิม
ภาพถ่าย โดย คุณ Apple

ขอบคุณภาพจากเพจ  Loves Eat
ขอบคุณข้อมูลร้านแป๊ะราดหน้า  บางส่วนจาก วัฒน์ ครับผม… (OverEat)

ที่พักชลบุรี โรงแรมชลบุรี รีสอร์ทชลบุรี

www.chonnet.com เว็บไซด์รวบรวม ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรีที่มากที่สุด
และ www.chonnet.com เป็นแหล่งไห้ความรู้อื่นๆ อีกมากมาย ลองเข้าดูสักครั้ง

ตะวันซีฟู๊ด อาหารทะเลสดๆ อร่อย ในราคาย่อมเยาว์ ที่ อ่างศิลา ชลบุรี

ตะวัน ซีฟู๊ด

อาหารอร่อย หลากหลายเมนู อาหารทะเล ซีฟู๊ดสดๆ อร่อยๆ

ในราคาย่อมเยาว์

บรรยากาศร่มรื่นอย่างเป็นกันเอง

ตั้งอยุ่บนถนน อ่างศิลา ชลบุรี เยี้ยงๆ รพ.เอกชล2

เปิดบริการ 10.00-23.00 น. ทุกวัน

แนะนำจากเวปไซต์ ลดทันที 15% ครับ

สำรองที่นั่ง ติดต่อ 081-715-8614

แนะนำ ร้านอร่อยสี่แยกลาซาล

วันนี้มาแบบอัดแน่น จัดเต็มพิกัด 2 ร้านอร่อย เด็ดสุดๆ?แถวสี่แยกลาซาล ถนนศรีนครินทร์

เริ่มต้นร้านแรกแบบเบาะๆด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา? ร้านเหมือนเป็นเพิ้งถาวรริมถนนคะ ตกแต่งบรรยากาศโล่งๆ?ให้ลมธรรมชาติพัดโกรกเย็นๆตลอดเวลา ด้านล่างของร้านเป็นคลองน้ำดำ แต่ยังไม่ส่งกลิ่น โชคดีไป

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านเปิดทุกวัน?จะขาย ข้าวข้าวแกง และก๋วยเตี๊ยว 7.00-16.30 น.?ช่วงเย็นจันทร์-ศุกร์ 17.00-21.30 น. ขายก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ โจ๊ค
เสาร์-อาทิตย์ ขาย ขายก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ โจ๊ค

**********************************************************************

ร้านที่2 ข้าวผัดปูฮ่องกง อาหารเมนูจานด่วนสไตล์จีนๆ

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

?ร้านนี้เปิทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.ราคาไม่แพง รับส่งถึงบ้านถ้าใกล้ระแวกนี้? ค่าส่งคิดระยะทางตามค่าบริการของพี่วินมอไซค์?(เพราะจ้างพี่วินไปส่งให้ถึงที่)
โทรสั่งตามเบอร์ 081-259-8000? แต่แนะนำให้ไปทานที่ร้าน แบบสดๆร้อนๆ จะอร่อยกว่าคะ

***********************************************************************

ร้าน ก.เกี่ยวกุ้ง อร่อยน่าลอง!!

“ร้าน ก.เกี๊ยวกุ้ง”
แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
อร่อยมากๆๆ…ของคาว-ของหวานพร้อม
เมนูแนะนำยอดฮิต

เมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งชุดซุปเปอร์โบว์ (ชามใหญ่จัมโบ้)ราคา 45บาท มีดีที่เส้น4ชนิด4รสชาติสูตรพิเศษของทางร้านที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วย บะหมี่งาดำ,บะหมี่กุ้งแห้ง,บะหมี่หยก,บะหมี่ไข่ (เส้นสีเหลืองแบน) พร้อมด้วยเกี๊ยวกุ้ง ปู และหมูแดง น้ำซุปหอมหวานกลมกล่อม

ดูกันใกล้ๆกับบะหมี่งาดำที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพเพราะทำจากงาดำ

และเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันสำหรับ ข้าวหน้ากุ้งใหญ่ซอสมันกุ้ง (ราคา 35 บาท) ที่ใช้มันกุ้งกับหัวกุ้งผัดรวมกันกับเครื่องปรุงจนกลายเป็นซอสที่ให้รสเข้มข้นหวานมันกุ้ง เด็ดจริงๆไม่ผิดหวังคอนเฟิร์ม!

กุ้งใหญ่ต้มยำน้ำข้น (ราคา 45 บาท) เมนูหน้าตาดีแถมรสชาติจิ๊ดจ้าดถึงใจได้อารมณ์ต้มยำแบบไทยๆ ใช้น้ำซุปมันกุ้งผสมกับนมสดแล้วปรุงรสต้มยำ เด็ด!อีกเช่นกัน

อีกเมนูที่ไม่ควรพลาด!กับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เตาถ่าน (เยาวราช)ราคา 45 บาทเส้นกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นไหม้นิดๆใช้ไข่ไก่ผัด..โดยที่นี่จะเป็นการคั่วแบบแห้งและเสิร์ฟพร้อม ปาท่องโก๋และผักสดซึ่งจัดในจานอย่างสวยงามอร่อยได้ง่ายๆแบบไม่ต้องไปไกลถึงเยาวราช

แปลก! แต่อร่อยเคยกินใหมกับ ผัดไทเขียวหวาน (ราคา35 บาท) ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างผัดไทกับเครื่องแกงเขียวหวานรสชาติเค็มเผ็ด โรยด้วยมะเข์ให้ลองๆ

มาอีกแล้วกับผัดไท อิอิ แต่อย่าเพิ่งเบื่อไป ไม่ซ้ำๆ (ขอบอก) เพราะถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นก้อนๆสีส้มนั่นคือไข่เค็มแดง จึงเป็นที่มาของชื่อเมนูว่า ผัดไทไข่เค็มแดงนั่นเองครับ

ความเหมือนที่แตกต่าง ผัดไทต้มยำไวไฟ (Wi-Fi) (ราคา35 บาท) ชื่อเก๋ไก๋ทันสมัย …ไวไฟบ่งบอกถึงความรวดเร็วทันใจ และวายฟายก็เป็นคำนิยมติดปากคนรุ่นใหม่ จึงนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ผัดกับซอสรสต้มยำและใส่เครื่องรสต้มยำ เปรี๊ยวหวาน เผ็ดกำลังดีคือผัดไททั้ง 3 ตัวนี้บอกได้ครับเลยว่ารสชาติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ได้โม้!

ความพิเศษคือใช้ไข่เป็ดผัดเป็นการผัดแบบแห้งไม่อมน้ำมัน รักษาสุขภาพซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่มีความมัน
พี่มาเฟียฟู้ดและมิตรสหายคู่ใจปราดเปรื่องเรื่องชิมเป็นที่สุด

บรรยากาศสบายๆตกแต่งเรียบง่ายที่สำคัญคือ เค้ารักษาความสะอาดได้ดีจริงๆ

ร้านก.เกี๊ยวกุ้งเกิดมาจากที่คุณรุทธ์ (เจ้าของร้าน) มีความชื่นชอบในขนมไทยและมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ขนมไทย จึงได้ไปศึกษาร่ำเรียนวิชาการทำขนมไทยโบราณมาหลากหลายแขนงจนเกิดเป็นความรักในการทำอาหาร จึงต่อยอดไปถึงการเรียนทำอาหารคาวต่างๆ ด้วยความสนใจและใส่ใจในรสชาติ กว่า 4 ปี ที่คุณรุทธ์ใช้เวลาฝึกฝน ปรับปรุง คิดค้นสูตรวิธีในการปรุงอาหารเพื่อให้ได้เมนูที่แปลกใหม่และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ า
สำหรับท่านที่ต้องการตามไปชิมสามารถสำรวจศึกษาเส้นทางก่อนได้

ข้อมูลร้าน ก.เกี๊ยวกุ้ง
ที่ตั้ง 29/5-6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 (ซอย Big C) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 081-630-4261 (รุทธ์) 086-620-4953 (อั๋น) 02-573-6071 -2 (ร้าน)
สถานที่จอดรถ บริเวณถนนหน้าร้าน และ ลาดจอดรถอยู่ถัดจากร้านไป 3 ตึก ประมาณ 50 เมตร
การเดินทาง โดยรถเมล์ สาย 150,52หรือจากอนุสาวรีย์ สาย 166 ขึ้นทางด่วนมาลงตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
บรรยากาศ เรียบง่าย ทันสมัย สะอาดตา
ราคาต่อหัว 50 70 บาท (รวมเครื่องดื่ม)
วันเวลาเปิดปิด 10.30 22.00 น. ทุกวัน
ประเภทอาหาร ของคาว ประเภทก๋วยเตี๋ยว ต้ม / ผัด / และข้าวเฉพาะเมนูกุ้งใหญ่ ของหวาน ประเภทขนมไทย

ขอขอบคุณที่มา -เอ็มไทยดอทคอม

ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี..แม่กลอง..

ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี
ก๋วยเตี๋ยวของแม่บุญมีในคลองอำเภออัมพวากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ชามละ .50 สตางค์ คุณพรทิพย์ ไตรทิพย์พานิชลูกสาวแม่บุญมีได้สืบทอดสูตรเด็ดนี้โดยใช้ชื่อ แม่บุญมี ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว

ปัจจุบันราคาชามธรรมดา 20 บาท และพิเศษ 25 บาท มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำ เส้นใหญ่ บะหมี่ เกาเหลา จะเป็นน้ำหรือ แห้งก็แล้วแต่ความชอบ ของแต่ละคน

ร้านแม่บุญมีก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว จะโดดเด่น ในความอร่อยกว่าใครเพราะที่นี่ต้มยำชามเด็ดจะใช้มะนาววันละ 100 กว่าลูก (โดยเฉลี่วันละ 1 ชามต่อ 1 ซีก)

นอกจากนี้ยังใส่กุ้งสดแทนกุ้งแห้งอีกด้วยอิ่มร่อยกับก๋วยเ็นตาโฟตามอีกหนึ่งชาม โอโฮ้!สุดอะเมซิ่ง ทั้งลูกชิ้นปลา แมงกะพรุน ปลาหมึกกรอบ ฯลฯ ทั้งสด ทั้งอร่อยเขาให้เยอะคุ้มค่าเกินราคาจริงๆน้ำซ้อสก็ใช้เต้าหู้ยี้ ทำให้กินและรู้สึกปลอดภัยไร้กังวล

ตบท้ายด้วยของหวานล้างปาก คือลอดช่องสิงค์โปร ทางร้านบอกทำเองกับมือเชียวล่ะ
แม่บุญมีก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว อยู่เส้นทางเดียวกับทางไปอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม จะแวะทานก่อนเข้าไปเที่ยวอัมพวา หรือจะกลับมาทาน ตอนขากลับก็ได้
ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น . ร้านหาง่ายเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านแเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ผ่านการไฟฟ้าภูมิภาคผ่านปั้มน้ำมันเอสโซ่อีก 500 เมตร ก็เห็นชื่อร้านเด่นเป็นสง่าด้านขวามือ
หากมาไม่เจอลองโทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทาง
ได้ที่ 034-751-049 แล้วคุณจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว รสชาดอร่อย เด็ดขาดนั้นเป็นอย่างไร .

วังน้ำเขียวฟลอร่า แฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

เที่ยว..สวนนงนุช พัทยา

เชิญเที่ยวงาน ๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ

15ตลาดบก 16ตลาดน้ำ

15ตลาดบก 16ตลาดน้ำ

?เที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน?? ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน ตอน ?๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ?@ Central World พบกับกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ ๑ ? ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. บริเวณหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร?

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการออกร้านสาธิตและจำหน่ายอาหารเด่น ของดีสินค้าขึ้นชื่อ ที่เป็น?Hilight จาก?ตลาดน้ำ ตลาดบก? ตลาดพื้นบ้าน กว่า ๓๐ แห่งในพื้นที่ภาคกลางมาให้ท่านชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เกมส์ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. พบการแสดงเปลี่ยนหน้ากากและเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน)? ชิมช๊อปและหาข้อมูลที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ๑๙ จังหวัดภาคกลางกับ ?๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ? ภูมิภาคภาคกลาง?ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งปีต่อไป แต่ผู้จัดงานได้ยกเอาของดีในแต่ละตลาดมาเป็นบางส่วนให้ท่านได้ท่องเที่ยว?? ช๊อปชิม ยกตัวอย่างเช่น

???????????- บะหมี่เจ๊ย่ง จาก แพร่งภูธร? กรุงเทพฯ?????????????- หมี่กรอบโบราณแม่เล็ก จาก ตลาดน้ำตลิ่งชัน? กรุงเทพฯ

?????????? – สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อคุณหน่อย จาก ตลาดน้ำนางเลิ้ง? กรุงเทพฯ??? – ไอศกรีม Home made รสผลไม้ไทย จาก ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ

?????????? – ข้าวแห้งไก่ จาก ตลาดน้ำบางนกแขวก? จังหวัดสมุทรสงคราม????? – ขนมจีนโบราณ จาก ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒? จังหวัดนครปฐม

?????????? – ผัดไทยแม่กิมฮวย ไชโป้วเจ็ดเสมียน จาก ตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี???? – ขนมดาวเรืองไข่ปลา จาก ตลาดศรีประจันต์? จังหวัดสุพรรณบุรี

???????????- ขนมหวานเจ๊โส่ย จาก ตลาดน้ำดอนหวาย? จังหวัดนครปฐม????? – ขนมเปี๊ยะตั้งกุ้ยกี่ จาก ตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี? ฯลฯ

????สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์?WWW.เที่ยวภาคกลาง.Com

?

ข้อมูลจากและภาพประกอบจาก ?เที่ยวภาคกลาง.Com

เชิญร่วมงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554

?

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมงานประเพณี??กำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554? ?ระหว่างวันที่ 4 ? 6 กุมภาพันธ์ 2554? ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง?อ.เมือง จ.แพร่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554?เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น.? พบกับการแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน? การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การประกวดตัดเย็บผ้าหม้อห้อม การแสดงดนตรี????

????????????????เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การประกวดบายศรี การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การประกวดเทพีกำฟ้า การแสดงบอกไฟดอก?วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554?เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษไทยพวน 09.00 น. การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขบวนแห่งานประเพณีกำฟ้า การประกวดตีกลองสลาก การประกวดฟ้อมแอ่น การแสดงดนตรีลูกทุ่ง คณะจินตหรา พูนลาภ ทั้งนี้ ทุกวันของการจัดงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงโชว์/ สาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดภาพวาดสีอะครีลิค

??????????????? นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์?สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่?ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 , เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โทร. 0 5452 2458 ต่อ 23 ??(กองการศึกษา)

ข้อมูลและภาพประกอบจาก ททท.

ปายรักสุดขอบฟ้า Season 0f love @ Pai 3

งาน ปายรักสุดขอบฟ้า

งาน ปายรักสุดขอบฟ้า

ททท.แม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมงาน ?ปายรักสุดขอบฟ้า Season 0f love @ Pai 3″

อำเภอปายหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแห่งธรรมชาติขุนเขา วัฒนธรรมที่มีอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง จึงทำให้อำเภอปายเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องการมาเยือนและสัมผัสสักครั้งในชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอำเภอปายเป็นจำนวนมาก อำเภอปายจึงเปรียบเสมือนดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวและคู่รักที่แสวงหาสถานที่สวยงามตลอดจน บรรยากาศโรแมนติก

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมกับอำเภอปาย ชมรมท่องเที่ยวปายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน? ?เทศกาลปาย?รักสุดขอบฟ้าปี 3? (Season of Love @ Pai#3) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2554? ณ อำเภอปาย เพื่อตอกย้ำถึงบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วยการจัดพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสในรูปแบบสุดพิเศษแก่คู่รัก โดยมีพิธีแต่งงานที่อำเภอปายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขา สายน้ำ สายหมอก และดอกไม้ อันแสนโรแมนติก

สำหรับคู่รักที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับพิธีวิวาห์สุดแสนประทับใจตลอด 3 วัน 2 คืนในรีสอร์ทสุดหรูระดับ 5 ดาวของอำเภอปาย โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 1,111 รูป? ณ ถนนคนเดินปาย เยี่ยมชมและรับประทานอาหารจีนยูนานที่หมู่บ้านจีนยูนานสันติชน พิธีแต่งงานแบบไทยใหญ่ที่วัดหลวงโดยคู่รักทั้งหมดจะสวมใส่ชุดแต่งงานแบบไทยใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น พร้อมพิธีผูกข้อมือรับพรจากผู้เฒ่าแม่เฒ่าชาวปาย จากนั้นนำคู่รักเข้าสู่ขบวนแห่มงคลสมรสรูปแบบไทยใหญ่เพื่อให้ชาวอำเภอปายและนักท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดี การจดทะเบียนสมรสหมู่ ณ สะพานประวัติสาสตร์ปาย กิจกรรมล่องแพชมความงามสองฝั่งแม่น้ำปาย ร่วมปลูกต้นไม้ ?ปลูกรัก ปลูกปาย? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมินิคอนเสิร์ตเพลงรัก ?สายน้ำขุนเขา เราเป็นหนึ่งเดียวกัน? โดยศิลปินเสียงหวาน ?ปนัดดา เรืองวุฒิ?

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญคู่รักและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสมรส ในงาน ?เทศกาลปาย…รักสุดขอบฟ้าปี3? ช่วงเทศกาลแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 20,000 บาทต่อคู่รักเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บ้านกุงแกง เดอ ปาย?? 053 – 064450, 086 ? 9923896, มอนทีส รีสอร์ท 053 – 064456, เบลล์วิลล่า 053 – 698226 – 7ปายวิมาน รีสอร์ท 053 – 699403, ปายบ้านไทย รีสอร์ท 053 – 699970 – 2และ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.053 – 612982 – 3 www.travelmaehongson.org

 

ข้อมูลจาก ททท.