สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท แปลตามศัพท์มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากลำน้ำเก่า ตั้งขึ้นหลังเมืองพันธุมวดี (สุพรรณบุรี) เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย สร้างในสมัยพญาเลอไทแห่งกรุงสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมืองๆ นี้จึงได้ชื่อว่า เมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ มีเจ้าสามพระยาเป็นผู้ครองเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีชื่อว่า ชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้

นอกจากชัยนาทจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่ปัจจุบันชัยนาทก็มีชื่อเสียงและมีสินค้าด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือปราณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย

ชัยนาท มีเนื้อที่ประมาณ 2,469.74 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหันคา อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง และอำเภอเนินขาม

สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ จังหวัดชัยนาท

วัดมหาธาตุ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา เดิมชื่อว่าวัดพระธาตุ หรือวัดหัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่โบราณคู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสและทรงมีลายพระหัตถ์บันทึกไว้ โบราณสถานที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระปรางค์กลีบมะเฟือง (พูมะเฟือง) สร้างด้วยอิฐถือปูน 3 องค์ พระปรางค์มีลักษณะคล้ายกลีบมะเฟือง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม (ฐานเขียง) เป็นศิลปะสมัยลพบุรี กรมศิลปากรได้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ศิลปะแบบลพบุรีและแบบอยุธยาตอนต้น ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บรักษาสิ่งของโบราณต่าง ๆ

การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 20 กิโลเมตร จากอำเภอเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 ถึงทางแยกเข้าอำเภอสรรคบุรี จากที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี บริเวณหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 500 เมตร

สวนนกชัยนาท

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยนาท เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ก่อนถึงตัวเมือง 4 กิโลเมตร สวนนกชัยนาท มีพื้นที่ 260 ไร่ มีกรงนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครอบคลุมพื้นทื่ 26 ไร่ โดยปล่อยพันธุ์นกต่าง ๆ ให้อยู่อย่างธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมีกรงนกขนาดกลางและขนาดเล็กอีก 63 กรง มีสวนหย่อม สวนงู สวนกระต่าย สวนสัตว์ป่า เช่น ละมั่ง เลียงผา กวางดาว เนื้อทราย มีศาลากลางน้ำ อาคารจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และมีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดเป็นปลาจากแม่น้ำเจ้าพระยา 63 ชนิด เช่น ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมี 3 โครงใหม่ได้ปรับปรุงขึ้นเพื่อให้การท่องเที่ยวภายในสวนนกคุ้มค่ายิ่งขึ้น ได้แก่
1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิต เกษตรกรรม วัฒนธรรม หัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
2. ศูนย์ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าตามฤดูกาลของชุมชน
3. น้ำตกจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินพังทลาย ตั้งอยู่เชิงเขาพลอง

สวนนกเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00?17.00 น. สำหรับสวนนกชัยนาท เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00?18.00 น. อัตราค่าเช้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5641 1413

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 32 ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท-ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 7 กิโลเมตร สวนนกชัยนาทจะอยู่ทางขวามือ

เขื่อนเจ้าพระยา

เป็นเขื่อนขนาดใหญ่สร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง ลักษณะของเขื่อนมีความยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร เขื่อนมีช่องระบาย 16 ช่อง มีประตูเรือติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2500 เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคม จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินอยู่ในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วย

เขื่อนเจ้าพระยา มีบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวไว้บริการ จำนวน 17 ห้อง ราคา 100 บาท / คน / วัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5641 1559 ต่อ 302

การเดินทาง จากอำเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 304 และเลี้ยวซ้ายทางไปอำเภอสรรพยา ประมาณ 6 กิโลเมตร หรือรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ ? อำเภอวัดสิงห์ จะผ่านบริเวณหน้าเขื่อน รถประจำทางสาย 1061 ชัยนาท-โพธิ์นางตำ และรถประจำทางสาย 110 สิงห์บุรี-ชัยนาท

วัดอินทาราม (ตลุก)

วัดอินทราราม (ตลุก) เป็นวัดโบราณตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ตลุก อยู่ห่างจากสายเอเซีย 3 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 เป็นวัดเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ภายในวัดมีถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่า คือ หอระฆังคู่ และหอพระไตรปิฏก เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร อยู่กลางน้ำ ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ประดับกระจกสี เป็นลวดลายสวยงาม รายรอบไม้ฝาและเชิงชาย ช่อฟ้าหน้าบรรณ เป็นที่เก็บพระไตรปิฏกทำจากใบลาน จารึกอักษรขอมโบราณจำนวนมาก เป็นสำนักเรียนภาษาบาลีที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีต พระอุโบสถ มี 2 หลัง หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก หลังใหม่มีอายุประมาณ 100 ปี วิหารเก่า 3 หลัง ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก พระเจดีย์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เหนือฐานเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปแบบอู่ทองปางประทานพร มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง หอสวดมนต์ เสาหงส์ และศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเสาไม้ขนาดใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2461

ติดต่อสอบถามได้ที่ : วัดอินทาราม หมู่ 2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทร. 0 5643 3590

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 311 เลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน กิโลเมตรที่ 48

สวนลิง

อยู่ในบริเวณวัดธรรมิกาวาส (วัดค้างคาว) ตำบลโพงาม เป็นวัดที่มีป่ายางสูงสลับซับซ้อน มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านทำให้บรรยากาศร่มรื่น และมีรูปหล่อหลวงพ่อเฒ่า เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือ สวนลิงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสรรคบุรีประมาณ 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-ชัยนาท เลียบถนนคลองชลประทาน (สายใน) จะมีทางแยกเข้าวัดธรรมิกาวาส ประมาณ 500 เมตร

วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้อง ตั้งอยู่เลยวัดมหาธาตุไปประมาณ 300 เมตร ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าอ้าย เจ้ายี่ เจ้าสาม เป็นพี่น้องกัน เจ้าสามยุยงให้เจ้าอ้ายและเจ้ายี่รบกันเพื่อแย่งราชสมบัติ เจ้าอ้ายและเจ้ายี่เสียชีวิตทั้งคู่ เจ้าสามจึงได้ครองเมือง สร้างปรางค์แด่เจ้าอ้าย สร้างเจดีย์แด่เจ้ายี่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา 600 ปี ต่อมากลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านร่วมใจกันบูรณปฏิสังขรณ์ และกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 ภายในวัดมีปรางค์ 2 องค์ เป็นปรางค์สมัยลพบุรีองค์ใหญ่ด้านทิศตะวันออกค่อนข้างสมบูรณ์ มีลายปูนปั้นประดับประดางดงามมาก มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากมีรากต้นไม้ใหญ่ชอนไชเข้าไปในฐานเจดีย์ ปัจจุบันไม้ดังกล่าวถูกตัดโค่นลงปรางค์องค์เล็กอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงไต้ มีสภาพทรุดโทรม

ราดหน้าอร่อย แป๊ะ ราดหน้า สนามบินน้ำ มาดูราดหน้าจานละ 2000.-

 

ราดหน้าอร่อย แป๊ะ ราดหน้า สนามบินน้ำ มาดูราดหน้าจานละ 2000.-

 

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู ป็นร้านอาหารตามสั่ง   ที่ราคารับได้ เป็นมิตรกับกระเป๋าได้แบบสบาย ๆ มีจานอร่อยให้เลือกสั่งได้หลายรายการมาก? ร้านนี้? ทำโดยเด็กหนุ่มที่เค้ามุ่งมั่น?ชื่อคุณ?ปุ๊ปปั๊ป และตั้งใจรับความเก๋าส์มาจากรุ่นเตี่ย? และกำลังสะสมชั่วโมงบินอยู่ในช่วงเวลานี้ของชีวิตเค้าครับ? และเค้าทำได้ดีมากเลย ร้านนี้อยู่ในซอย นนทบุรี 46  ตรงข้ามจะเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. พอดี

 

ทีมงาน tlcthai.com ได้เดินทางไป พาชิม อีกครั้ง หลังจากไม่ได้ไปบุก ร้านแป๊ะราดหน้า “คุณปุ๊ปปั๊ป” ผู้สร้างสรรค์เมนู โคตรราดหน้า ก็ยังคงฝีมือรสชาดราดหน้าได้อย่างคงเส้นคงวา ทีมงาน travel.tlcthai.com จึงถ่ายภาพเมนูใหม่ๆ พร้อมอัพเดท ร้านแป๊ะราดหน้าโฉมใหม่ที่เพิ่มปรับปรุงเสร็จเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 56 ที่ผ่านมา ให้ยลโฉมกัน

สัมผัส “แป๊ะราดหน้า” ความอร่อยอลังการได้ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่ซอยนนทบุรี 46 หรือ ซอยไทยานนท์ ตรงข้ามกองสลากฯ โทรศัพท์ (082) 596-8458

 

ร้านแป๊ะราดหน้า หยุดทุกวันพุธ.

 

บรรยากาศภายในร้านหลังปรับปรุงร้านใหม่เมื่อ 10 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

บรรยากาศร้านแป๊ะราดหน้า

ราดหน้าโพไซดอน จานละ 2000 บาท

ราดหน้าโพไซดอน 2000 บาท

ราดหน้าโพไซดอน 2000 บาท

 ร้านแป๊ะราดหน้า 

ข้าวทะเลทอดกระเทียม

ข้าวทะเลทอดกระเทียม

ราดหน้าปลาเต้าซี่ สำหรับคนไม่กิน กุ้ง หมึก หอย

ราดหน้าปลาเต้าซี่ สำหรับคนไม่กิน กุ้ง หมึก หอย

ยำเจ้าของร้าน แนะนำให้สั่ง อร่อยมาก

ยำเจ้าของร้าน แนะนำให้สั่ง อร่อยมาก

กระเพราะปลาอร่อยมาก

กระเพราะปลาอร่อยมาก

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

กุ้งม้าลายทอดกระเทียม ตัวใหญ่ๆ

 

 

เมนู ราดหน้า ฮ่องกงทะเล ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา 80 บาท

แป๊ะ ราดหน้า

ราดหน้าฮ่องกงทะเลย – แป๊ะ ราดหน้า

 

เมนู ข้าวผัดปู ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา 40 บาท

แป๊ะ ราดหน้า

ข้าวผัดปู -แป๊ะ ราดหน้า

 

เมนู ปลาหมึกทอดกระเทียม ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา – บาท

ปลาหมึกทอดกระเทียม ไม่แห้ง คลุกข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียว

ทะเลทอดกระเทียม

หมึกทอดกระเทียม

 

เมนู ข้าวทะเลทอดกระเทียม ร้านแป๊ะราดหน้า ราคา 80 – 120 – 200 บาท

ข้าวกระเทียมทะเล มีกุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึก และปลากระพงทอด กับข้าวสวยร้อนๆ

ปิดท้ายด้วยภาพ คุณปุ๊ปปั๊ปเจ้าของร้าน

ปิดท้ายด้วยภาพ คุณปุ๊ปปั๊ปเจ้าของร้าน

 

 

เรียบเรียง- ภาพโดย   TLCthai พาชิม

ขอบคุณข้อมูลร้าน แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

อร่อยคุ้มราคา แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู  เป็นร้านอาหารตามสั่ง  ที่ราคารับได้ เป็นมิตรกับกระเป๋าได้แบบสบาย ๆ มีจานอร่อยให้เลือกสั่งได้หลายรายการมาก  ร้านนี้  ทำโดยเด็กหนุ่มที่เค้ามุ่งมั่น ชื่อคุณ ปุ๊ปปั๊ป  และตั้งใจรับความเก๋าส์มาจากรุ่นเตี่ย  และกำลังสะสมชั่วโมงบินอยู่ในช่วงเวลานี้ของชีวิตเค้าครับ  และเค้าทำได้ดีมากเลย ร้านนี้อยู่ในซอย นนทบุรี 46  ตรงข้ามจะเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. พอดี

แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

แป๊ะราดหน้า สนามบินน้ำ

ร้านแป๊ะ ฯ  เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ  ขอหยุดหนึ่งวัน  โดยทุกวันจะจัดร้านและพร้อมขายได้ ในเวลาประมาณ 11.00 น.  ไปจนถึงบ่ายคล้อย ๆ ซึ่งชายกางเอง  ยังบอกให้น้องปั๊บ  ช่วยเปิดร้ารนให้เร็วขึ้นกว่าเดิมหน่อย  เพราะลูกค้าจะมาประดังกันมากในช่วงเที่ยง  ส่วนท่านมีจะมาทานร้านนี้  จะดีมาก  ถ้าโทร. มาถามไถ่กันก่อนที่เบอร์  082 5968458  จะได้ไม่ต้องหลงทาง  หาทางเข้าไม่พบ  หรือไม่ต้องมาเก้อหรือมารอนาน…

ทีมงาน tlcthai.com ได้เดินทางไป พาชิม  ท่ามกลางพายุฝน  และจัดหนักด้วยอาหารขึ้นชื่อของร้าน แป๊ะราดหน้า หลายอย่าง พร้อมทั้งได้ อาหารจานเด็ดที่เรียกว่า แถมให้อย่างสะใจ จากเจ้าของร้านร่างท้วม ใจดี ท่าทียียวนนิดหน่อย   อย่างเจ้า “หมี่เสม็ด เสร็จโคตรช้า ”    อ่อ จริงๆ ก็ไม่ได้ช้าอย่างชื่อ แต่เรื่องเด็ด น้ำลายเล็ดสะใจนี่ ทีมงาน คอนเฟิร์มจ้า  ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงโอกาสนี้  เอาแต่รูป อาหารบางส่วน (เล็กน้อย) มาฝาก เมนูมีอีกมาก โอกาสหน้าจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้าน แป๊ะราดหน้านะจ๊ะ

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ราดหน้าฮ่องกงทะเล มีกุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึก และปลาหมึกกรอบ คะน้าฮ่องกงด้วย หย่อยจริงๆ

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

ข้าวผัดกุ้ง จานใหญ่ แม่มันมา ลูกและวิญญาณ ไม่มีซะหละ

แป๊ะราดหน้า

แป๊ะราดหน้า

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ปลาหมึกทอดกระเทียม ไม่แห้ง คลุกข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใครเชียว

ปลาหมึกทอดกระเทียม

ปลาหมึกทอดกระเทียม

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ปอเปี๊ยะปูจ้า เนื้อปูล้วนๆ จิ้มน้ำจิ้ม เรียกน้ำย่อยอย่างดี

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
อาหารขึ้นชื่อของร้าน “หมี่เสม็ด เสร็จโคตรช้า ” เส้นหมี่ผัดกับผักกระเฉด รสชาิติกลมกล่อมมีเผ็ดนิดๆ ไม่สั่งไม่ได้

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ทะเลผัดผงกระหรี่ รดชาติอร่อยสุดๆ มากันทั้งทะเลเลยทีเดียว

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ข้าวกระเทียมทะเล มีกุ้งตัวใหญ่ ปลาหมึก และปลากระพงทอด กับข้าวสวยร้อนๆ

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ร้านแป๊ะราดหน้า บรรยากาศแสนจะธรรมดา แต่ราคาไฮโซ เพราะใช้ของดี โดยเฉพาะอาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ภาพปากทาง ซอย นนทบุรี 46 ทางเข้าซอยไป ร้านแป๊ะราดหน้า ข้าวผัดปู  credit: pantip.com

ร้านแป๊ะราดหน้า & ข้าวผัดปู
ภาพหน้าร้าน แป๊ะราดหน้า ข้าวผัดปู  credit: pantip.com
เรียบเรียงโดย  TLCthai พาชิม
ภาพถ่าย โดย คุณ Apple

ขอบคุณภาพจากเพจ  Loves Eat
ขอบคุณข้อมูลร้านแป๊ะราดหน้า  บางส่วนจาก วัฒน์ ครับผม… (OverEat)

ที่พักชลบุรี โรงแรมชลบุรี รีสอร์ทชลบุรี

www.chonnet.com เว็บไซด์รวบรวม ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดชลบุรีที่มากที่สุด
และ www.chonnet.com เป็นแหล่งไห้ความรู้อื่นๆ อีกมากมาย ลองเข้าดูสักครั้ง

ตะวันซีฟู๊ด อาหารทะเลสดๆ อร่อย ในราคาย่อมเยาว์ ที่ อ่างศิลา ชลบุรี

ตะวัน ซีฟู๊ด

อาหารอร่อย หลากหลายเมนู อาหารทะเล ซีฟู๊ดสดๆ อร่อยๆ

ในราคาย่อมเยาว์

บรรยากาศร่มรื่นอย่างเป็นกันเอง

ตั้งอยุ่บนถนน อ่างศิลา ชลบุรี เยี้ยงๆ รพ.เอกชล2

เปิดบริการ 10.00-23.00 น. ทุกวัน

แนะนำจากเวปไซต์ ลดทันที 15% ครับ

สำรองที่นั่ง ติดต่อ 081-715-8614

แนะนำ ร้านอร่อยสี่แยกลาซาล

วันนี้มาแบบอัดแน่น จัดเต็มพิกัด 2 ร้านอร่อย เด็ดสุดๆ?แถวสี่แยกลาซาล ถนนศรีนครินทร์

เริ่มต้นร้านแรกแบบเบาะๆด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา? ร้านเหมือนเป็นเพิ้งถาวรริมถนนคะ ตกแต่งบรรยากาศโล่งๆ?ให้ลมธรรมชาติพัดโกรกเย็นๆตลอดเวลา ด้านล่างของร้านเป็นคลองน้ำดำ แต่ยังไม่ส่งกลิ่น โชคดีไป

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเทวดา

ร้านเปิดทุกวัน?จะขาย ข้าวข้าวแกง และก๋วยเตี๊ยว 7.00-16.30 น.?ช่วงเย็นจันทร์-ศุกร์ 17.00-21.30 น. ขายก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ โจ๊ค
เสาร์-อาทิตย์ ขาย ขายก๋วยจั๊บน้ำข้น ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ โจ๊ค

**********************************************************************

ร้านที่2 ข้าวผัดปูฮ่องกง อาหารเมนูจานด่วนสไตล์จีนๆ

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

ข้าวผัดปูฮ่องกง

?ร้านนี้เปิทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น.ราคาไม่แพง รับส่งถึงบ้านถ้าใกล้ระแวกนี้? ค่าส่งคิดระยะทางตามค่าบริการของพี่วินมอไซค์?(เพราะจ้างพี่วินไปส่งให้ถึงที่)
โทรสั่งตามเบอร์ 081-259-8000? แต่แนะนำให้ไปทานที่ร้าน แบบสดๆร้อนๆ จะอร่อยกว่าคะ

***********************************************************************

ร้าน ก.เกี่ยวกุ้ง อร่อยน่าลอง!!

“ร้าน ก.เกี๊ยวกุ้ง”
แจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี
อร่อยมากๆๆ…ของคาว-ของหวานพร้อม
เมนูแนะนำยอดฮิต

เมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งชุดซุปเปอร์โบว์ (ชามใหญ่จัมโบ้)ราคา 45บาท มีดีที่เส้น4ชนิด4รสชาติสูตรพิเศษของทางร้านที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วย บะหมี่งาดำ,บะหมี่กุ้งแห้ง,บะหมี่หยก,บะหมี่ไข่ (เส้นสีเหลืองแบน) พร้อมด้วยเกี๊ยวกุ้ง ปู และหมูแดง น้ำซุปหอมหวานกลมกล่อม

ดูกันใกล้ๆกับบะหมี่งาดำที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพเพราะทำจากงาดำ

และเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันสำหรับ ข้าวหน้ากุ้งใหญ่ซอสมันกุ้ง (ราคา 35 บาท) ที่ใช้มันกุ้งกับหัวกุ้งผัดรวมกันกับเครื่องปรุงจนกลายเป็นซอสที่ให้รสเข้มข้นหวานมันกุ้ง เด็ดจริงๆไม่ผิดหวังคอนเฟิร์ม!

กุ้งใหญ่ต้มยำน้ำข้น (ราคา 45 บาท) เมนูหน้าตาดีแถมรสชาติจิ๊ดจ้าดถึงใจได้อารมณ์ต้มยำแบบไทยๆ ใช้น้ำซุปมันกุ้งผสมกับนมสดแล้วปรุงรสต้มยำ เด็ด!อีกเช่นกัน

อีกเมนูที่ไม่ควรพลาด!กับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เตาถ่าน (เยาวราช)ราคา 45 บาทเส้นกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นไหม้นิดๆใช้ไข่ไก่ผัด..โดยที่นี่จะเป็นการคั่วแบบแห้งและเสิร์ฟพร้อม ปาท่องโก๋และผักสดซึ่งจัดในจานอย่างสวยงามอร่อยได้ง่ายๆแบบไม่ต้องไปไกลถึงเยาวราช

แปลก! แต่อร่อยเคยกินใหมกับ ผัดไทเขียวหวาน (ราคา35 บาท) ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างผัดไทกับเครื่องแกงเขียวหวานรสชาติเค็มเผ็ด โรยด้วยมะเข์ให้ลองๆ

มาอีกแล้วกับผัดไท อิอิ แต่อย่าเพิ่งเบื่อไป ไม่ซ้ำๆ (ขอบอก) เพราะถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นก้อนๆสีส้มนั่นคือไข่เค็มแดง จึงเป็นที่มาของชื่อเมนูว่า ผัดไทไข่เค็มแดงนั่นเองครับ

ความเหมือนที่แตกต่าง ผัดไทต้มยำไวไฟ (Wi-Fi) (ราคา35 บาท) ชื่อเก๋ไก๋ทันสมัย …ไวไฟบ่งบอกถึงความรวดเร็วทันใจ และวายฟายก็เป็นคำนิยมติดปากคนรุ่นใหม่ จึงนำมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ผัดกับซอสรสต้มยำและใส่เครื่องรสต้มยำ เปรี๊ยวหวาน เผ็ดกำลังดีคือผัดไททั้ง 3 ตัวนี้บอกได้ครับเลยว่ารสชาติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ได้โม้!

ความพิเศษคือใช้ไข่เป็ดผัดเป็นการผัดแบบแห้งไม่อมน้ำมัน รักษาสุขภาพซึ่งแตกต่างจากที่อื่นที่มีความมัน
พี่มาเฟียฟู้ดและมิตรสหายคู่ใจปราดเปรื่องเรื่องชิมเป็นที่สุด

บรรยากาศสบายๆตกแต่งเรียบง่ายที่สำคัญคือ เค้ารักษาความสะอาดได้ดีจริงๆ

ร้านก.เกี๊ยวกุ้งเกิดมาจากที่คุณรุทธ์ (เจ้าของร้าน) มีความชื่นชอบในขนมไทยและมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ขนมไทย จึงได้ไปศึกษาร่ำเรียนวิชาการทำขนมไทยโบราณมาหลากหลายแขนงจนเกิดเป็นความรักในการทำอาหาร จึงต่อยอดไปถึงการเรียนทำอาหารคาวต่างๆ ด้วยความสนใจและใส่ใจในรสชาติ กว่า 4 ปี ที่คุณรุทธ์ใช้เวลาฝึกฝน ปรับปรุง คิดค้นสูตรวิธีในการปรุงอาหารเพื่อให้ได้เมนูที่แปลกใหม่และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ า
สำหรับท่านที่ต้องการตามไปชิมสามารถสำรวจศึกษาเส้นทางก่อนได้

ข้อมูลร้าน ก.เกี๊ยวกุ้ง
ที่ตั้ง 29/5-6 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 (ซอย Big C) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 081-630-4261 (รุทธ์) 086-620-4953 (อั๋น) 02-573-6071 -2 (ร้าน)
สถานที่จอดรถ บริเวณถนนหน้าร้าน และ ลาดจอดรถอยู่ถัดจากร้านไป 3 ตึก ประมาณ 50 เมตร
การเดินทาง โดยรถเมล์ สาย 150,52หรือจากอนุสาวรีย์ สาย 166 ขึ้นทางด่วนมาลงตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
บรรยากาศ เรียบง่าย ทันสมัย สะอาดตา
ราคาต่อหัว 50 70 บาท (รวมเครื่องดื่ม)
วันเวลาเปิดปิด 10.30 22.00 น. ทุกวัน
ประเภทอาหาร ของคาว ประเภทก๋วยเตี๋ยว ต้ม / ผัด / และข้าวเฉพาะเมนูกุ้งใหญ่ ของหวาน ประเภทขนมไทย

ขอขอบคุณที่มา -เอ็มไทยดอทคอม

ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี..แม่กลอง..

ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวแม่บุญมี
ก๋วยเตี๋ยวของแม่บุญมีในคลองอำเภออัมพวากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ชามละ .50 สตางค์ คุณพรทิพย์ ไตรทิพย์พานิชลูกสาวแม่บุญมีได้สืบทอดสูตรเด็ดนี้โดยใช้ชื่อ แม่บุญมี ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว

ปัจจุบันราคาชามธรรมดา 20 บาท และพิเศษ 25 บาท มีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำ เส้นใหญ่ บะหมี่ เกาเหลา จะเป็นน้ำหรือ แห้งก็แล้วแต่ความชอบ ของแต่ละคน

ร้านแม่บุญมีก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว จะโดดเด่น ในความอร่อยกว่าใครเพราะที่นี่ต้มยำชามเด็ดจะใช้มะนาววันละ 100 กว่าลูก (โดยเฉลี่วันละ 1 ชามต่อ 1 ซีก)

นอกจากนี้ยังใส่กุ้งสดแทนกุ้งแห้งอีกด้วยอิ่มร่อยกับก๋วยเ็นตาโฟตามอีกหนึ่งชาม โอโฮ้!สุดอะเมซิ่ง ทั้งลูกชิ้นปลา แมงกะพรุน ปลาหมึกกรอบ ฯลฯ ทั้งสด ทั้งอร่อยเขาให้เยอะคุ้มค่าเกินราคาจริงๆน้ำซ้อสก็ใช้เต้าหู้ยี้ ทำให้กินและรู้สึกปลอดภัยไร้กังวล

ตบท้ายด้วยของหวานล้างปาก คือลอดช่องสิงค์โปร ทางร้านบอกทำเองกับมือเชียวล่ะ
แม่บุญมีก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว อยู่เส้นทางเดียวกับทางไปอัมพวาแหล่งท่องเที่ยวเด่นของจังหวัดสมุทรสงคราม จะแวะทานก่อนเข้าไปเที่ยวอัมพวา หรือจะกลับมาทาน ตอนขากลับก็ได้
ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น . ร้านหาง่ายเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52/4 หมู่ 4 ตำบลบ้านแเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 ผ่านการไฟฟ้าภูมิภาคผ่านปั้มน้ำมันเอสโซ่อีก 500 เมตร ก็เห็นชื่อร้านเด่นเป็นสง่าด้านขวามือ
หากมาไม่เจอลองโทรศัพท์สอบถามเส้นทางการเดินทาง
ได้ที่ 034-751-049 แล้วคุณจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาว รสชาดอร่อย เด็ดขาดนั้นเป็นอย่างไร .

วังน้ำเขียวฟลอร่า แฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

?

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

วังน้ำเขียว ฟลอร่าแฟนตาเซีย

เที่ยว..สวนนงนุช พัทยา

เชิญเที่ยวงาน ๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ

15ตลาดบก 16ตลาดน้ำ

15ตลาดบก 16ตลาดน้ำ

?เที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน?? ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน ตอน ?๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ?@ Central World พบกับกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ ๑ ? ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. บริเวณหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร?

ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการออกร้านสาธิตและจำหน่ายอาหารเด่น ของดีสินค้าขึ้นชื่อ ที่เป็น?Hilight จาก?ตลาดน้ำ ตลาดบก? ตลาดพื้นบ้าน กว่า ๓๐ แห่งในพื้นที่ภาคกลางมาให้ท่านชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เกมส์ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. พบการแสดงเปลี่ยนหน้ากากและเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน)? ชิมช๊อปและหาข้อมูลที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ๑๙ จังหวัดภาคกลางกับ ?๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ? ภูมิภาคภาคกลาง?ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งปีต่อไป แต่ผู้จัดงานได้ยกเอาของดีในแต่ละตลาดมาเป็นบางส่วนให้ท่านได้ท่องเที่ยว?? ช๊อปชิม ยกตัวอย่างเช่น

???????????- บะหมี่เจ๊ย่ง จาก แพร่งภูธร? กรุงเทพฯ?????????????- หมี่กรอบโบราณแม่เล็ก จาก ตลาดน้ำตลิ่งชัน? กรุงเทพฯ

?????????? – สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อคุณหน่อย จาก ตลาดน้ำนางเลิ้ง? กรุงเทพฯ??? – ไอศกรีม Home made รสผลไม้ไทย จาก ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ

?????????? – ข้าวแห้งไก่ จาก ตลาดน้ำบางนกแขวก? จังหวัดสมุทรสงคราม????? – ขนมจีนโบราณ จาก ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒? จังหวัดนครปฐม

?????????? – ผัดไทยแม่กิมฮวย ไชโป้วเจ็ดเสมียน จาก ตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี???? – ขนมดาวเรืองไข่ปลา จาก ตลาดศรีประจันต์? จังหวัดสุพรรณบุรี

???????????- ขนมหวานเจ๊โส่ย จาก ตลาดน้ำดอนหวาย? จังหวัดนครปฐม????? – ขนมเปี๊ยะตั้งกุ้ยกี่ จาก ตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี? ฯลฯ

????สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์?WWW.เที่ยวภาคกลาง.Com

?

ข้อมูลจากและภาพประกอบจาก ?เที่ยวภาคกลาง.Com

เชิญร่วมงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554

?

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมงานประเพณี??กำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554? ?ระหว่างวันที่ 4 ? 6 กุมภาพันธ์ 2554? ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง?อ.เมือง จ.แพร่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554?เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น.? พบกับการแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน? การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การประกวดตัดเย็บผ้าหม้อห้อม การแสดงดนตรี????

????????????????เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การประกวดบายศรี การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การประกวดเทพีกำฟ้า การแสดงบอกไฟดอก?วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554?เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษไทยพวน 09.00 น. การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขบวนแห่งานประเพณีกำฟ้า การประกวดตีกลองสลาก การประกวดฟ้อมแอ่น การแสดงดนตรีลูกทุ่ง คณะจินตหรา พูนลาภ ทั้งนี้ ทุกวันของการจัดงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงโชว์/ สาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดภาพวาดสีอะครีลิค

??????????????? นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์?สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่?ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 , เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โทร. 0 5452 2458 ต่อ 23 ??(กองการศึกษา)

ข้อมูลและภาพประกอบจาก ททท.

ปายรักสุดขอบฟ้า Season 0f love @ Pai 3

งาน ปายรักสุดขอบฟ้า

งาน ปายรักสุดขอบฟ้า

ททท.แม่ฮ่องสอนขอเชิญร่วมงาน ?ปายรักสุดขอบฟ้า Season 0f love @ Pai 3″

อำเภอปายหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองแห่งธรรมชาติขุนเขา วัฒนธรรมที่มีอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตนเอง จึงทำให้อำเภอปายเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องการมาเยือนและสัมผัสสักครั้งในชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังอำเภอปายเป็นจำนวนมาก อำเภอปายจึงเปรียบเสมือนดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวและคู่รักที่แสวงหาสถานที่สวยงามตลอดจน บรรยากาศโรแมนติก

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนจึงได้ร่วมกับอำเภอปาย ชมรมท่องเที่ยวปายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน? ?เทศกาลปาย?รักสุดขอบฟ้าปี 3? (Season of Love @ Pai#3) ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2554? ณ อำเภอปาย เพื่อตอกย้ำถึงบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ด้วยการจัดพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสในรูปแบบสุดพิเศษแก่คู่รัก โดยมีพิธีแต่งงานที่อำเภอปายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขา สายน้ำ สายหมอก และดอกไม้ อันแสนโรแมนติก

สำหรับคู่รักที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับพิธีวิวาห์สุดแสนประทับใจตลอด 3 วัน 2 คืนในรีสอร์ทสุดหรูระดับ 5 ดาวของอำเภอปาย โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 1,111 รูป? ณ ถนนคนเดินปาย เยี่ยมชมและรับประทานอาหารจีนยูนานที่หมู่บ้านจีนยูนานสันติชน พิธีแต่งงานแบบไทยใหญ่ที่วัดหลวงโดยคู่รักทั้งหมดจะสวมใส่ชุดแต่งงานแบบไทยใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น พร้อมพิธีผูกข้อมือรับพรจากผู้เฒ่าแม่เฒ่าชาวปาย จากนั้นนำคู่รักเข้าสู่ขบวนแห่มงคลสมรสรูปแบบไทยใหญ่เพื่อให้ชาวอำเภอปายและนักท่องเที่ยวร่วมแสดงความยินดี การจดทะเบียนสมรสหมู่ ณ สะพานประวัติสาสตร์ปาย กิจกรรมล่องแพชมความงามสองฝั่งแม่น้ำปาย ร่วมปลูกต้นไม้ ?ปลูกรัก ปลูกปาย? เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมินิคอนเสิร์ตเพลงรัก ?สายน้ำขุนเขา เราเป็นหนึ่งเดียวกัน? โดยศิลปินเสียงหวาน ?ปนัดดา เรืองวุฒิ?

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญคู่รักและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสมรส ในงาน ?เทศกาลปาย…รักสุดขอบฟ้าปี3? ช่วงเทศกาลแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 20,000 บาทต่อคู่รักเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บ้านกุงแกง เดอ ปาย?? 053 – 064450, 086 ? 9923896, มอนทีส รีสอร์ท 053 – 064456, เบลล์วิลล่า 053 – 698226 – 7ปายวิมาน รีสอร์ท 053 – 699403, ปายบ้านไทย รีสอร์ท 053 – 699970 – 2และ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.053 – 612982 – 3 www.travelmaehongson.org

 

ข้อมูลจาก ททท.

ขนมจีนเทวดา…..พระราม 2 อร่อยมากๆๆ

ร้านขนมจีนเทวดา……..พระรามที่ 2

หน้าร้าน…ด้านใน..ขนมจีน….บีบสดจริงๆๆๆๆๆๆ

ร้านขนมจีนเทวดา………อยู่ใกล้กับโฮมโปรพระรามที่ 2 ในปั้มน้ำมัน Susco

ตรงข้าม Centarl พระราม 2..

ร้านขนมจีนเทวดามีที่จอดรถกว้างขวาง

เมนู

เมนู

เมนู

น่าทานทุกอย่างเลย…………………….น้ำลายไหลแล้ว……………ไปดูว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะ

มีไข่ต้มให้ด้วย………………ฟองละ 5 บาท

ขนมจีน + ลูกชิ้น

น้ำยาแกงป่า

น้ำยากะทิ

น้ำพริก

ชุดผักสุขภาพ

ขนมจีนรากน้ำพริก

ขนมจีนราดน้ำยากะทิ

ขนมจีนูกะทะร้อน

อาหารเต็มเลย………..น่าทานที่สุดเลย……………

ส้มตำไข่เค็ม…อร่อยมาก

ปืดท้ายด้วยขนมถ้วย 6 ถ้วย 20 บาท

..ร้านอาหาร"ลูกปลา"ที่สุดของความอร่อย..

ร้านอาหาร..ลูกปลา..
อาหารอร่อยของแท้..รับประกัน..ราคาไม่แพง

อาหารทะเลสดๆ ราคาไม่แพงเลย รสชาดอร่อยอย่างมาก..ถึงมากที่สุด
ผ่านไปทางถนนพระราม 2 กม.ที่ 50-51 ค่ะ ลองแวะชิมดูนะคะ
เลยมหาชัยไป..ช่วงที่ทำนาเกลือค่ะ..อยากให้ไปลอง..อร่อยน่าดู..!!

กุ้งแช่น้ำปลา

แกงส้มผักกระเฉดกุ้ง

ข้าวผัดรวมมิตรทะเล

ไข่เจียวหอยนางรม

ทอดมันปลากราย

ปลาเก๋าเกี้ยมฉ่า

ปูไข่หลน

ยำหอยแครง

หมึกกระเทียม

หอยหลอดผัดฉ่า

ข้าวสวยร้อนๆ จ้า..!!

อร่อย…อย่างนี้ต้องบอกต่อ……-*-..-*-…….^_____^

..**–**เปิดให้บริการทุกวัน…เวลา 9.00 น. – 21.00 น.
..**–**..โทรติดต่อ..087 789 0110..

ขอบคุณที่มาจาก..ร้านลูกปลา..

ร้านดี..อาหารอร่อย..บิ๊กบะหมี่ & สเต็ก..

..-*-..-*-..ร้านบิ๊กบะหมี่&สเต็ก..-*-..-*-..

1

2

33

การเดินทาง ออกจากหมู่บ้านเปี่ยมสุข ทางปากทางโรงเรียนอำพรไพศาล (ถ้าสะกดไม่ถูกต้องขออภัยไว้ ณ. ที่นี้ครับ)
เลี้ยวซ้ายไปตามถนน กลับรถที่ ที่กลับรถแรก วิ่งย้อนมาทางแยกปากเกร็ด แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด วิ่งตรงไป
จนขึ้นสะพานข้ามถนนแจ้งวัฒนะ พอลงสะพานแล้ววิ่งตรงไปอีกประมาณ 300-500 เมตร ร้านจะอยู่ซ้ายมือ
ที่นี่คือสาขา 2 สาขาแรกอยู่ถนนรัตนาธิเบศน์ครับ ติดตามกินมาตั้งแต่สาขาแรกเลย

บะหมี่

บะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดง

บะหมี่ต้มยำ

บะหมี่ต้มยำ

เกี๊ยวกุ้ง

เกี๊ยวกุ้งหมูแดง

เกี๊ยวหมู

เกี๊ยวหมู

ก๋วยเตี๋ยว

ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

ซาบะ

สเต็กปลาซาบะ

เต็กหมู

สเต็กหมู

กะพง

สเต็กปลากะพงทอด

ลูกชิ้น

ลูกชิ้นปิ้ง

ซี่โครงย่าง

ซี่โครงย่าง

สปา

สปาเก็ตตี้

ข้าวไก่

ข้าวไก่เทริยากิ

หมู

แฮมเบอเกอร์หมู

ไก่

แฮมเบอเกอร์ไก่

กุ้งทอด

สลัดกุ้งทอด

สถานที่ตั้ง : 184/118 เลี่ยงเมืองปากเกร็ด บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์: 025843391,

การเดินทาง : จากถนนแจ้งวัฒนะ เลี้ยวเข้าซอยสามัคคี แยกเข้าถนนเลี่ยงเมือง ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร พบร้านบิ๊กบะหมี่แอนด์สเต็ก อยู่ด้านซ้ายมือ

สถานที่จอดรถ : บริเวณหน้าร้านบิ๊กบะหมี่แอนด์สเต็ก

บรรยากาศร้าน : บิ๊กบะหมี่แอนด์สเต็ก สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด มีพื้นที่กว้างขวาง อีกทั้งการเดินทางและที่จอดรถสะดวกสบาย ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องบะหมี่ และเกี๊ยวกุ้ง ที่รสเด็ดจนแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม เกี๊ยวคำโตๆ กุ้งเต็มๆ ตัว กัดแต่ละคำรู้สึกได้ถึงความเด้งของเนื้อกุ้ง นอกจากเมนูบะหมี่แล้วสเต็กก็อร่อยไม่แพ้ที่ไหนๆ เหมือนกัน ที่สำคัญราคาย่อมเยาว์อีกด้วย

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09.00-21.30 น.

เมนูแนะนำ
ข้าวหมูแดง,บะหมี่เกี๊ยว,สเต็กปลาแซลมอน,เทอริยากิ,ทงคัตสึ,ขนมปังสังขยา,เค้กแฟนซี

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราชา

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราชา

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ? 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ร่วมเฉลิมฉลองใน 3 โอกาสมหามงคล จัดยิ่งใหญ่ในพระบรมมหาราชวัง ร้อยเรียงประวัติศาสตร์

กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างเมือง และเรื่องราวเกี่ยวกับในหลวงกับความรักความผูกพัน

ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง

พร้อมด้วยนายรัตนาวุธ วัชโรทัย ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักพระราชวัง นายเสริมคุณ คุณาวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) และ ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์

กรรมการอำนวยการ บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว

การจัดการแสดง แสง เสียง และสื่อผสม ?วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๘๔ พรรษา มหาราชา?

ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลา สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ? 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติในโอกาส

ที่ปี พ.ศ. 2554 จะเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้

แก่ประเทศชาติเช่นเดียวกับพระบูรพกษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

?

สำนักพระราชวังจึงเตรียมจัดกิจกรรม พิเศษในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบูรพกษัตริย์

แห่งราชวงศ์จักรี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2544?

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ

60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2544 ด้วย จึงเป็น 3 โอกาสสำคัญที่จะจัดการแสดงชุดพิเศษนี้อย่างยิ่งใหญ่

และการแสดงครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่สำนักพระราชวังได้จัดการแสดงเฉลิมพระ เกียรติ ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2541 ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

ต่อมาในปี 2542 ได้จัดการแสดงสัญจรใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ

?

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมในครั้งนี้ ใช้เทคนิคในการนำเสนอที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ

ผสมผสานกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละสมัยอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ประกอบสื่อผสม

หรือมัลติมีเดียอย่างสมจริง ซึ่งจะสร้างความประทับใจแก่ผู้ชม ตลอด 90 นาทีของการแสดงที่แบ่งออกเป็น 9 องก์

ได้แก่ ก่อร่างสร้างเมือง, รุ่งเรืองรัตนโกสินทร์, ถิ่นสยามอารยะ, ประชาธิปไตยสร้างสรรค์, ในหลวงที่คนไทยใจผูกพัน

ทั่วเขตขัณฑ์ รอยพระบาท ทรงยาตรา, อัครศิลปิน, หลักไทย หลักใจ, และ ดุจถวายชัย ชโย

โดยมีผู้ดำเนินเรื่องคือ ?จิตตสยาม? ? จิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่รักชาติ มีความผูกพันกับ

พระเจ้าแผ่นดินและอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่สำคัญๆ? ในแต่ละยุคสมัย แสดงโดย จอย – รินลณี ศรีเพ็ญ

วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษามหาราชา บริหารโครงการโดย

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด?

บริหารการ ผลิตโดย บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน)? เริ่มแสดงตั้งแต่

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 – 20.30 น.

โดยงดการแสดงทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และงดการแสดงใน

วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ? 3 มกราคม 2554 รวมจัดการแสดงทั้งสิ้น 58 รอบ บัตรราคา 500 บาท

ทุกที่นั่ง เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ศกนี้ ที่ห้องประชาสัมพันธ์

ทางเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. (02) 623 5500, (02) 623 5499 ต่อ 1120 – 1123, 1126

เว็บไซด์ : www.artbangkok.com

เกาะสีชัง

เกาะสีชัง ? ชลบุรี

sichang30?sichang29

เกาะสีชัง สถานต่างอากาศที่มีชื่อเสียง เกาะสีชังเป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปี

จนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติความงดงามแตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มีบรรยากาศที่สงบเงียบ

อากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันงดงาม เกาะสีชังเป็นท้องที่ที่มีความสำคัญทาประวัติศาสตร์

เพราะเป็นสถานที่ประทับ ของพระเจ้า แผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6

ซึ่งมีหลักฐานปรากฏจากพระนามาภิไธยหลาย แห่ง และ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐาน

บนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ประทับใน ฤดูร้อน และพระราช ทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน

ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะสีชังแห่งนี้ เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่ที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่ง

ของชลบุรี อยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบ ด้วย เกาะสีชัง และเกาะบริวารน้อยใหญ่

อีก 8 เกาะ คือ เกาะยายท้าว เกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น เกาะปรง เกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย

เกาะสัมปันยื้อ และเกาะร้านดอกไม้? เป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ และเป็น เกาะที่น่า ท่องเที่ยว

ในบรรยากาศแบบท้องถิ่น ซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้

?

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

1.พระจุฑาธุชราชฐาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชัง ห่างจากท่าเทววงศ์ลงมาทางใต้ของเกาะ

สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขาที่สูงต่ำ

ลดหลั่นกันอย่างงดงามประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์ พระตำหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง

มีสวนดอกไม้ สระ ธารน้ำ น้ำพุ ถ้ำและหน้าผา ภายในบริเวณมีสภาพ ภูมิทัศน์ที่งดงามตกแต่ง

ตามลักษณะอุทยานในพระราชวังของประเทศตะวันตก ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้

?

– เรือนเขียว

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเสด็จมายังเกาะสีชังเป็นประจำโดยเรือกลไฟ และประทับแรมบนเรือ

พระที่นั่งโดย มิได้สร้าง สร้างพลับพลาที่ประทับ แต่ในเวลานั้นก็มีเรือนไม้พักผ่อนริมทะเล ปลูกสร้าง

อยู่แล้วหลังหนึ่ง คือ “เรือนเขียว” ปัจจุบันยังอยู่และมีสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์

?

– เรือนผ่องศรี

จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับเกาะสีชังในอดีต

?

– พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์

พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ พระที่นั่งองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรง

โปรดเกล้าวาง ศิลาฤกษ์ ใน ปี พ.ศ.2435 แต่ขณะที่กำลังก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้ ได้เกิดเหตุ

ความไม่สงบ ร.ศ.112 ขึ้น ต่อมา พระองค์ท่านได้มีพระ ์พระราชองค์การรับสั่งให้รื้อพระที่นั่งองค์นี้

แล้วมาสร้างในพระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพ มหานคร และพระราชทานนาม ใหม่ว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ

ซึ่งองค์พระที่นั่งเป็นเรือนไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก การก่อสร้างนั้นไม่ได้ใช้ตะปูเข้าเรือน

เรือนเลยสักตัว เป็นการสร้างเรือนไม้ด้วยช่างไม้หลวงฝีมือชั้นครู ภายใน พระจุฑาธุชราชสถาน

ปัจจุบันเหลือเพียงฐาน ของอาคารซึ่งเป็นคานคอดินที่เหลือให้พวกเรา ได้จินตนาการว่า

องค์พระที่นั่งวิมานเมฆได้เคยก่อสร้างเป็นอาคารริมทะเลที่สวยงามอย่างมาก

?

– เรือนวัฒนา

จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในเกาะสีชังในสมัยรัชกาลที่ 5

?

– สะพานอัษฎางค์

อยู่ในบริเวณพระตำหนัก เป็นสะพานที่รัชกาลที่ 5 ท่านทรงใช้เป็นท่าขื้นเทียบเรือหลังจาก

ที่เสด็จประพาสฝรั่งเศส ที่เห็นนี่คือบูรณะใหม่ทั้งหมดแล้ว แต่ว่ายังคงรูปแบบสภาพเดิมทั้งหมด

?

– อัษฎางค์ประภาคาร

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศิลาอยู่ใต้น้ำอยู่ตรงปากช่องทางเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ สังเกต

แก่เรือที่จะเดินเข้าออก – พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง

มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ พระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบ ลังกาตัวพระ อุโบสถสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อ มาจากพุทธคยา

ประเทศอินเดียปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ที่ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูงมองเห็นได้ชัด และ

จากองค์พระเจดีย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวย

?

2. ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่?

ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังให้ความ

เคารพนับถือ ลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถาน ที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย

จากบริเวณศาลมองเห็น ทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน

?

3. มณฑปรอยพระพุทธบาท

อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้

บนยอดเขาเป็น จุดชมทิวทัศน์ทะเลได้โดยรอบ

?

4.ช่องเขาขาด

ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะ หากนั่งเรือผ่านจะเห็นเป็นช่องเขา ในบริเวณมีสะพานสำหรับเดิน

ชมทิวทัศน์สามารถ ชม พระอาทิตย์ตกได้สวยงาม มีหาดหินกลม ซึ่งเต็มไปด้วยหินกลม ๆ

ขนาดต่าง ๆ มากมาย ในอดีตเคยเป็น ที่ตั้ง พลับพลาที่ประทับชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ 5

?

5.แหลมมหาวชิราวุธ

แหลมมหาวชิราวุธ คล้ายกับแหลมพรมเทพ แต่เล็กกว่าเป็นแหลมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ

เกาะสีชัง มีสะพาน ที่ทอดยาวยื่นออกไปยังแหลม นักท่องเที่ยวนิยมไปตกปลาที่นั่นกันมาก

เพราะเป็นโขดหินมากมายเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยของฝูงปลาหลายชนิด และสวยงาม

เป็นอย่างมาก แหลมสลิดยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นอีก ด้วยในฤดูหนาว

พระอาทิตย์ตกน้ำจะมีดวงใหญ่โตเป็นพิเศษ

?

6.หาดถ้ำเขาพัง

ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของเกาะ เป็นชายหาดกว้าง สะอาดและสวยงาม มีทรายละเอียด

น้ำใสสะอาดเหมาะแก่ การเล่นน้ำการเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยว

บนเกาะสีชังอยู่ห่างกันพอสมควร จะสะดวก มาก หากจะเช่ารถสามล้อเครื่องจากท่าเทียบเรือ

ไปชมสถานที่ต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษก็เที่ยวได้ทั่วเกาะ ค่าเช่ารถสามล้อเครื่อง

คิดเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 150-250 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระยะทาง?

?

7.แหลมจักรพงษ์

เป็นแหลมที่สวยงามอีกแห่ง เลยหาดถ้ำพัง ไปทางทิศตะวันตก ใช้เส้นทางเดียวกันกับ

เส้นทางไปหาดถ้ำพัง บริเวณริมฝั่ง ทะเลจะเป็นโขดหินขนาดใหญ่ สวยงาม

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามและมีจุดพักของ นักท่องเที่ยวปลูกเป็นกระโจมเล็กๆ

กลมกลืนกับบรรยากาศ ได้อย่างสวยงสมและลงตัวลงตัว

?

?

การเดินทางไปเกาะสีชัง

1. รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางนา – ตราด มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากตัวเมืองชลบุรี

มุ่งหน้าสู่บางแสน (หลักกิโล เมตรที่ 104 ท่านจะถึงแยกขวามือเข้า หาดบางแสน ) จากทางเข้าหาดบางแสน

ขับตรงไปประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึง ห้าง โรบินสันศรีราชา ซึ่งอยู่ทางขวามือของท่าน

( ตรงห้างโรบินสัน คือ หลักกิโลเมตรที่ 117 ) จากนั้นให้ เลี้ยวขวาตรง ห้างโรบินสัน จากนั้นขับตรงไป

ยังท่าเรือเกาะลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึง ท่าเรือเกาะลอย

**หากท่านต้องการค้างคืนสามารถจอดรถไว้ที่ฝั่งเกาะลอยๆได้**

?

2. รถโดยสารสาธารณะ

สามารถขึ้นรถได้ 2 แห่ง คือ

– สถานนีเอกมัย นั่งรถกรุงเทพ – สัตหีบ หรือกรุงเทพ – ศรีราชา หรือ กรุงเทพ – พัทยา

แล้วไปลงที่ หน้าห้าง โรบินสัน ศรีราชา จากนั้นเดินข้ามฝั่งไปยังห้างโรบินสัน

แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างหรือสามล้อเครื่องไป ยังท่าเรือเกาะลอย ( ค่าโดยสาร 40 บาท )

?

– สถานีหมอชิตรถออกทุกครึ่งชัวโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

?ยกเว้นวันจันทร์ที่มีรถออกตั้งแต่ 04.30 น.

?

?

จากศรีราชา(ท่าเรือเกาะลอย) ไปยังเกาะสีชัง(ท่าเรือเทววงศ์)

มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือเกาะลอยทุกวันตั้งแต่ 6.00 -20.00 น. ออกทุกชั่วโมง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีจากเกาะสีชังมายังท่าเรือเกาะลอย ศรีราชาก็เช่นกัน

แต่ในวันเสาร์อาทิตย์จะเพิ่มรอบเรือเวลา 7.00 น. ด้วย ค่าโดยสาร 40 บาท

**รายละเอียดสอบถามได้ที่เรือสีชังพาเลซ โทร. 038 216 276-82 หรือ

เรือแสงประทีปบริการ โทร. 038 313 687

?

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังอยู่ห่างไกลกันพอสมควร นักท่องเที่ยวจึงนิยม

เช่ามอเตอร์ไซต์หรือสามล้อ เครื่อง สกายแลป (นั่งได้ 3- 4คน) ค่ารถมอเตอร์ไซต์วันละ 250 บาท,

ค่ารถสกายแลป 150-250 บาท แล้วแต่การ แวะชม สถานที่ท่องเที่ยวจุดใดบ้างซึ่งท่านสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 038 216 141

?

?

เกาะสีชัง ? ชลบุรี