คำขวัญวันเด็ก 2554

วันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก 2554

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกับเด็กๆในภาวะปัจจุบันมาก
?รอบคอบ? ปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ
ต้องรู้รอบด้าน ไม่เป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม
?รู้คิด? เรียนรู้รอบด้านแล้วต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท
ผมจึงอยากให้น้องๆเด็กๆรู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
?จิตสาธารณะ? สังคมต้องพึ่งพิงกันเห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน
การปลูกฝังจิดสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมเริ่มที่น้องๆเยาวชน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
คำขวัญวันเด็ก
- 25-12-2010 9:56:14 โพสต์โดย : admin 1,833 views
  • Categories

  • Recent Posts