เพลงวันเด็ก ดาวน์โหลด เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด เพลงหน้าที่ของเด็ก

เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์
สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ

 

คลิป– บัณฑิต ชลธีกุล

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
เพลงวันเด็ก
- 7-01-2015 11:18:36 โพสต์โดย : admin 28,732 views
  • Categories

  • Recent Posts