คำขวัญวันเด็ก 2560 วันเด็กแห่งชาติ วันเด็ก 60

ฟังเพลงวันเด็ก

ฟังเพลงวันเด็ก

เนื้อเพลงเด็กดี เพลงวันเด็ก เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่ง นับถือศาสนา สอง รักษาธรรมเนียมมั่น สาม เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้า ยึดมั่นกตัญญู หก เป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน แปด รู้จักออมประหยัด เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ

Tags

กลอนวันเด็ก กองทัพบก กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก 2556 กิจกรรมวันเด็ก 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ข่าววันเด็ก คำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็ก 2556 คำขวัญวันเด็ก นายก คำขวัญวันเด็กปี 2556 งานวันเด็ก งานวันเด็กปี 2556 งานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็ก ดาราตอนเด็ก ที่เที่ยววันเด็ก ที่เที่ยววันเด็ก 2559 นายกรัฐมนตรี ประวัติวันเด็ก วันเด็ก วันเด็ก 2554 วันเด็ก 2556 วันเด็ก 2557 วันเด็ก 2558 วันเด็ก2558 วันเด็ก 2559 วันเด็กปี58 วันเด็กปี 2558 วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ 2554 วันเด็กแห่งชาติ 2556 วันเด็กแห่งชาติ 2558 วันเด็กแห่งชาติ 2559 วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม สถานที่จัดงานวันเด็ก สถานที่จัดงานวันเด็ก 2556 สถานที่เที่ยววันเด็ก อาเซียน เด็ก เทศกาลวันเด็ก เที่ยววันเด็ก เที่ยววันเด็ก 2559 เพลงวันเด็ก
pacific jomtein