คำขวัญวันเด็ก วันเด็ก 2558 วันเด็กแห่งชาติ

ฟังเพลงวันเด็ก

ฟังเพลงวันเด็ก

เนื้อเพลงเด็กดี เพลงวันเด็ก เด็กเอ๋ย เด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน หนึ่ง นับถือศาสนา สอง รักษาธรรมเนียมมั่น สาม เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน ห้า ยึดมั่นกตัญญู หก เป็นผู้รู้รักการงาน เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน แปด รู้จักออมประหยัด เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ

Tags

กลอนวันเด็ก กิจกรรม งานวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก 2556 กิจกรรมวันเด็ก 2557 กิจกรรมวันเด็ก2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 คำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็ก 2554 คำขวัญวันเด็ก 2556 คำขวัญวันเด็ก 2557 คำขวัญวันเด็กปี 2553 คำขวัญวันเด็กปี 2556 คำขวัญวันเด็กปีนี้ งานวันเด็ก งานวันเด็ก 2557 งานวันเด็กปี 2556 งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันเด็กแห่งชาติ 2554 นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประวัติวันเด็ก มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก รวมคำขวัญวันเด็ก วันเด็ก วันเด็ก 2554 วันเด็ก 2556 วันเด็ก 2557 วันเด็กปี57 วันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557 วันเด็กแห่งชาติ 2554 วันเด็กแห่งชาติ 2556 วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม สตีฟ จอบส์ สถานที่จัดงานวันเด็ก 2556 สถานที่จัดงานวันเด็ก2557 เด็ก เที่ยววันเด็ก เนื้อเพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี เพลงวันเด็ก เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร ไทยแลนด์เกมส์โชว์ 2011
pacific jomtein