แต่งงาน ฤกษ์แต่งงาน 2557 ชุดแต่งงาน เพลงแต่งงาน รวมเรื่อง พิธีแต่งงาน

ประเพณีแต่งงานแบบไทยล้านนา

ประเพณีแต่งงานแบบไทยล้านนา

การกินแขก คือ?? การเชิญผู้ที่เคารพนับถือ และมิตรสหายเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานมงคลสมรสหรือแต่งงาน? อีกประการหนึ่ง? ?งานที่มีสภาพใหญ่โตต้องเชิญผู้คนมาเป็นจำนวนมาก? อันหมายถึง งานนี้จุคนได้มาก จึงเรียกงานแต่งงานว่า ?งานกินแขก? การกินแขก เป็นชื่อของการแต่งงานล้านาไทย การแต่งงาน? มงคลสมรส? งานวิวาห์ เป็นชื่อเรียกในภาคกลางของไทย กินเหนียว คือ ในงานสมรสเลี้ยงข้างเหนียวแดงในภาคใต้ของไทย การแต่งงานแบบสู่ขอ เมื่อฝ่ายชายและหญิงมีความพึงพอใจกัน? ฝ่ายชายจะต้องบอกแก่บิดามารดาว่าได้พบดอกไม้งามและอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตของตน พร้อมกับขอให้บิดามารดาจัดการสู่ขอตามประเพณี? เมื่อบิดามารดาทราบเจตนารมณ์ของลูกชายก็จะปรึกษาหารือกัน เดินทางไปสู่ขอกับบิดามารดาของฝ่ายสาว หากบิดามารดาได้สอบถามดูแล้วลูกสาวไม่ขัดข้องก็เป็นอันตกลง นัดวันหมั้นหมายพร้อมแต่งงาน พิธีกรรมและขั้นตอนการแต่งงาน เมื่อหาฤกษ์ได้แล้ว ทางฝ่ายชายหญิงจะต้องจัดเตรียมงาน คือ บอกญาติพี่น้อง ผู้ที่ตนเคารพนับถือให้มาร่วมงาน จัดเตรียม ?ขันปอกมือ? หรือ พานบายศรี และเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน โดยฝ่ายชายจะต้องเตรียมสิ่งของต่อไปนี้สำหรับวันแต่งงาน ดาบ … Continue reading