แต่งงาน ฤกษ์แต่งงาน 2557 ชุดแต่งงาน เพลงแต่งงาน รวมเรื่อง พิธีแต่งงาน

ประเพณีแต่งงานกินเหนียว การแต่งงานของชาวใต้

ประเพณีแต่งงานกินเหนียว การแต่งงานของชาวใต้

ช่วงเวลา การแต่งงานจะกระทำกัน ๓ ขั้นตอน คือ ๑. การสู่ขอ โดยฝ่ายชายจะให้ฝ่ายญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงล้วน ๆ เป็นเถ้าแก่ไปทาบทามสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง ๒. การหมั้น เมื่อถึงกำหนดหมั้นฝ่ายชายจะจัดเถ้าแก่นำขบวนขันหมากไปยังบ้านฝ่ายหญิง โดยชายผู้จะเป็นเจ้าบ่าวไม่ได้ไปด้วย ๓. พิธีแต่งงาน โดยทั่วไปจะจัดหลังจากหมั้นและไม่เกิน ๒ สัปดาห์ โดยถือฤกษ์ ๔ -๕ โมงเย็นของวันใดวันหนึ่ง พิธีการแต่งงานของมุสลิมจะไม่นิยมแต่งในช่วงที่ประกอบพิธีฮัจญ์ ? ความสำคัญ ? เพื่อเป็นการสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ซึ่งหลักการต่าง ๆ จะไม่หนีหรือหลักเลี่ยงความเป็นจริง จึงถือได้ว่าเป็นทางสายกลางที่ทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ในการเป็นคนหรือสัตว์ประเสริฐ พิธีกรรม ๑. การสู่ขอ ในอดีตการสู่ขอฝ่ายชายจะให้ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงล้วน ไปสู่ขอกับพ่อแม่ฝ่ายหญิง เมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงตกลงก็จะได้กำหนดวันหมั้น การตอบตกลงของพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะไม่ขอความคิดเห็นจากบุตรสาวของตนเลย แต่ในปัจจุบันผู้ไปสู่ขอคืนมารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายชายต้องไปสู่ขอกับผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง … Continue reading

ประเพณีแต่งงานแบบไทยล้านนา

ประเพณีแต่งงานแบบไทยล้านนา

การกินแขก คือ?? การเชิญผู้ที่เคารพนับถือ และมิตรสหายเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมรับประทานอาหารเนื่องในงานมงคลสมรสหรือแต่งงาน? อีกประการหนึ่ง? ?งานที่มีสภาพใหญ่โตต้องเชิญผู้คนมาเป็นจำนวนมาก? อันหมายถึง งานนี้จุคนได้มาก จึงเรียกงานแต่งงานว่า ?งานกินแขก? การกินแขก เป็นชื่อของการแต่งงานล้านาไทย การแต่งงาน? มงคลสมรส? งานวิวาห์ เป็นชื่อเรียกในภาคกลางของไทย กินเหนียว คือ ในงานสมรสเลี้ยงข้างเหนียวแดงในภาคใต้ของไทย การแต่งงานแบบสู่ขอ เมื่อฝ่ายชายและหญิงมีความพึงพอใจกัน? ฝ่ายชายจะต้องบอกแก่บิดามารดาว่าได้พบดอกไม้งามและอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตของตน พร้อมกับขอให้บิดามารดาจัดการสู่ขอตามประเพณี? เมื่อบิดามารดาทราบเจตนารมณ์ของลูกชายก็จะปรึกษาหารือกัน เดินทางไปสู่ขอกับบิดามารดาของฝ่ายสาว หากบิดามารดาได้สอบถามดูแล้วลูกสาวไม่ขัดข้องก็เป็นอันตกลง นัดวันหมั้นหมายพร้อมแต่งงาน พิธีกรรมและขั้นตอนการแต่งงาน เมื่อหาฤกษ์ได้แล้ว ทางฝ่ายชายหญิงจะต้องจัดเตรียมงาน คือ บอกญาติพี่น้อง ผู้ที่ตนเคารพนับถือให้มาร่วมงาน จัดเตรียม ?ขันปอกมือ? หรือ พานบายศรี และเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน โดยฝ่ายชายจะต้องเตรียมสิ่งของต่อไปนี้สำหรับวันแต่งงาน ดาบ … Continue reading

ประเพณีการแต่งงานแบบ มุสลิม

ประเพณีการแต่งงานแบบ มุสลิม

ประเพณีแต่งงานมุสลิมชาวมุสลิมถือว่าการแต่งงาน หรือเรียกกันตามภาษามุสลิมว่า ?พิธีนิกาห? นั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีความสูงส่งเหนือสัตว์โลกอื่นๆ และเชื่อว่าความผูกพันระหว่างชายหญิงเป็นความผูกพัน กันด้วยชีวิตเพราะต่างก็เปรียบเหมือนวงกลมที่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนและแยกจากกัน แต่อัลลอฮ สุบหฯ บันดาลให้มาบรรจบกันจนกลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ ? สำหรับเรื่องของการแต่งงานหรือประกอบพิธี ?นิกาห? นั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ?1. การแต่งงานตามบทบัญญัติของศานา 2. การแต่งงานตามประเพณีที่ปฏิบัติกัน ที่ต้องแบ่งเพราะ 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างเช่นการแต่ง ของชาวมุสลิมบางคนผสมผสานวัฒนธรรมชุมชนเข้าไป เช่น การแห่เจ้าสาวเข้ามัสยิดโดยมีต้นกล้วยต้นอ้อยนำหน้าขบวน หรือการมีขนมหวานอย่างการแต่งงานแบบไทยนั้นเป็นการแต่งงาน แบบของมุสลิมที่ไม่ใช่อิสลาม เพราะการแต่งงานแบบอิสลามนั้นเป็นบทบัญญัติมากกว่า 1,400 ปีและห้ามเสริมเติมแต่งหลักการที่มีอยู่เป็นอย่างอื่น หลักการแต่งงานของอิสลาม ? มีเงื่อนไขหลักอยู่ 5 ข้อปฏิบัติ เท่านั้นคือ? 1. … Continue reading

พิธีการแต่งงานแบบคริสต์

พิธีการแต่งงานแบบคริสต์

ขั้นตอน พิธีแต่งงานแบบคริสต์ ประเพณีงานแต่งงานแบบคริสต์ มีขั้นตอนดังนี้ สำหรับพิธีแต่งงานของชาวคริสต์หรือท่านที่มี คู่ชีวิต เป็นชาวต่างชาติ และเลือกที่จะจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์ ในโบสถ์ ตามประเพณีของศาสนาคริสต์ มีขั้นตอนการแต่งงานแบบศาสนาคริสต์มาฝาก ดังนี้ ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับพิธีแต่งงานแบบคริสต์เริ่มต้นด้วย การเลือกสถานที่ในการจัดงาน ซึ่งก็คือ?โบสถ์? ? การประกอบพิธีกรรม และที่สำคัญรองลงมาคือ ?ผู้ประกอบพิธี? ซึ่งจะเชิญบาทหลวงสำหรับผู้นับถือคาทอลิก แต่ถ้านับถือแบบคริสเตียนให้เชิญ ศิษยาภิบาลแทน นอกจากนี้อาจจะมีการทาบทามญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่เป็นเด็ก มาช่วยในงานพิธีด้วย โดยเด็กน่ารักเหล่านี้เองที่รับหน้าที่เป็นผู้โปรยดอกไม้ และเป็นผู้ถือแหวนเพื่อนำขบวนเจ้าสาวเข้าสู่โบสถ์ พิธีจุดเทียน ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่ที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมานั้นนิยมให้เป็นเด็กผู้หญิง 1 คนและเด็กผู้ชาย 1 คน หรืออาจจะเป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่ โดยบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีจะมีเชิงเทียน 2 แท่น ตั้งอยู่ทางซ้ายและขวา … Continue reading

ประเพณีแต่งงานแบบไทย ไทย

ประเพณีแต่งงานแบบไทย ไทย

ประเพณีการแต่งงานไทย คนไทยถือว่าการแต่งงานต้องได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายและการที่จะไปขอลูกสาวใครแต่งงานต้องให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงยินยอม จึงต้องมีการทาบทาม สู่ขอ และหมั้นหมายกันไว้ก่อนที่จะมีการแต่งงานเกิด เฒ่าแก่ทาบทาม ในสมัยก่อนผู้หญิงผู้ชายไม่มีโอกาสคบหากันอย่างอิสระอย่างสมัยนี้ เมื่อชายต้องการแต่งงานกับลูกสาวบ้านไหนจึงต้องแต่งผู้ใหญ่ไปทาบทาม หากฝ่ายหญิงมีท่าทีไม่ไม่รังเกียจจึจะจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขออีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ฝ่ายหญิงอาจจะขอวันเดือนปีเกิดฝ่ายชายไปตรวจดู ถ้าไม่อยากสานสัมพันธ์กับฝ่ายขายด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะได้มีข้ออ้างว่าดวงไม่สมพงษ์กัน ฤกษ์ยาม ฤกษ์ยามที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานนี้มีตั้งแต่ฤกษ์ยกขันหมาก สู่ขอ ฤกษ์หมั้น ฤกษ์รดน้ำ ส่งตัวและฤกษ์เรียงหมอนการหาฤกษ์จะดูทั้งวัน เดือน ปีที่สมพงษ์กับคู่แต่งงาน คนไทยนิยมแต่งงานเดือนคู่ตามปฏิทินจันทรคติ ยกเว้นเดือนสิบสองเพราะถือว่าเป็นฤดูที่สัตว์มีคู่ วันสิบสองค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมโบราณห้ามแต่งเพราะถือว่าเป็น ?วันจม? วันอังคารและวันเสาร์ถือว่าเป็น ?วันแรง? วันพุธก็เป็นวันสุนัขนามไม่ดี วันพฤหัสบดีไม่เหมาะอีกเพราะในตำนานฮินดูนั้นลูกสาวพระพฤหัสบดีแต่งงานไปแล้วมีชู้ วันที่เหมาะจะแต่งงานคือวันศุกร์ เพราะมีเสียงพ้องกับ ?สุข? และถ้าได้วันที่เป็นอธิบดีและวันธงชัยก็ยิ่งดี แต่วันที่ดีเลิศนั้นมีไม่กี่วันในหนึ่งปี คู่ที่ไม่อยากรอนานจึงถือเอา ?ฤกษ์สะดวก? คือ ปลอดจากฤกษ์ไม่ดีทั้งหลายเป็นพอ สินสอด ? ทองหมั้น … Continue reading

การแต่งงาน หรือการสมรส คืออะไร

การแต่งงาน หรือการสมรส คืออะไร

การแต่งงาน หรือการสมรส คืออะไร การแต่งงานคืออะไร หลายๆคนคงจะสงสัยว่าการแต่งงานจะแต่งเพื่ออะไร ไม่แต่งงาน ต่อยู่ร่วมกันเฉยๆไม่ได้หรืออย่างไร จริงๆแล้วในสภาพสังคมปัจจุบันนั้นก็คงมีหลายๆคู่ที่กระทำเช่นนั ้น แต่การแต่งงานมีความหมายมากกว่าการอยู่ร่วมกันเฉยๆอย่างลึกซึ้ง ทีเดียว การแต่งงานเป็นจุดเร่มต้นของชีวิตครอบครัวของมนุษย์ที่อยู่รวมก ันเป็นสังคม ผู้ที่สามารถแต่งงานกันได้ก็คือ ชาย และหญิง ที่ได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นปกติตามจารีตประเพณีที่มีอยู่ในสังคม