วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-3 ขวบ

กระบวนการพัฒนาการของเด็ก มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพัฒนาการของสมอง พบว่าสมองจะมีการพัฒนาอย่างมากตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยมีการแบ่งตัวของเซลล์ประสาท และมีการส่งปลายประสาทเชื่อมโยงระหว่างเซลล์เหล่านั้น เมื่อแรกเกิด เด็กจะมีพัฒนาการในระดับที่สามารถรับรู้ เรียนรู้ และดำรงชีวิตอยู่โดยมีการช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงดู ในช่วงเวลานั้นสมองของเด็กจะต้องพัฒนาต่อไปโดยมีสิ่งสนับสนุนคือได้รับอาหาร ที่เหมาะสม เช่นได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ร่วมกับการเลี้ยงดูในบรรยากาศที่มีการส่ง เสริมพัฒนาการให้กับเด็ก

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย  มีดังต่อไปนี้

ทารกแรกเกิด

หมั่นให้ความสนใจเมื่อเด็กร้องและอุ้มเด็กไว้ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นและเชื่อมั่นมอง สบตาเด็กเมื่อเด็กอยู่ในระยะตื่นสงบ พยายามยิ้ม ทำสีหน้า แลบลิ้น ทำปากจู๋ พูดคุย ร้องเพลงระหว่างให้ลูกดูดนมแม่ เปลี่ยนผ้าอ้อม อาบน้ำ แสดงความดีใจและชมเชยเมื่อเด็กมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นต่างๆ เช่นการเลียนแบบ ทำสีหน้า เวลาอุ้มเด็กหันหน้าเข้าหาแม่ (face to face) ตามองตา อุ้มท่าพาดบ่าโดยมีคนมาคุยกับเด็ก เวลาร้องอุ้มทันที ลูบไล้สัมผัส โอบอุ้มเด็กบ่อยๆ


พัฒนาการเด็กเมื่ออายุ
1 เดือน

– สบตา
– จ้องหน้าแม่
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– กินนมแม่อย่างเดียว
– ยิ้มแย้ม มองสบตา เล่นพูดคุยกับลูก
– เอียงหน้าไปมาช้าๆ ให้ลูกมองตาม
– อุ้มบ่อยๆ อุ้มพาดบ่าบ้าง


พัฒนาการของเด็กวัย
2 เดือน

– คุยอ้อแอ้ ยิ้ม
– ชันคอในท่าคว่ำ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– กินนมแม่อย่างเดียว
– เล่นกับลูกโดยแขวนของสีสด ห่างจากหน้าลูกประมาณ 1 ศอกให้ลูกมองตาม
– พูดคุยทำเสียงต่างๆ และร้องเพลง
– ให้ลูกนอนคว่ำในที่นอนที่ไม่นุ่มเกินไป


พัฒนาการของเด็กวัย
3 เดือน

– ชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มนั่ง
– ส่งเสียงโต้ตอบ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย กินนมแม่อย่างเดียว
– อุ้มท่านั่ง พูดคุยทำเสียงโต้ตอบกับเด็ก
– ให้ลูกนอนเปล หรืออู่ ที่ไม่มืดทึบ


พัฒนาการของเด็กวัย
4 เดือน

– ไขว่คว้า
– หัวเราะเสียงดัง
– ชูคอตั้งขึ้นในท่าคว่ำ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– กินนมแม่อย่างเดียว
– จัดที่ที่ปลอดภัยให้เด็กหัดคว่ำ คืบ
– เล่นกับลูกโดยชูของเล่นให้ลูกไขว่คว้า
– ชมเชย ให้กำลังใจลูก เมื่อลูกทำได้


พัฒนาการของเด็กวัย
5 เดือน

– คืบคลาน
– พลิกคว่ำ พลิกหงาย
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– หาของเล่นสีสดชิ้นใหญ่ที่ปลอดภัยให้หยิบ จับ และให้คืบไปหา
– พ่อแม่ช่วยกันพูดคุย โต้ตอบ ยิ้มเล่นกับเด็ก
– พูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเด็ก เช่น อาบน้ำ กินข้าว


พัฒนาการของเด็กวัย
6 เดือน

– คว้าของมือเดียว
– หันหาเสียงเรียกชื่อ
– ส่งเสียงต่างๆ โต้ตอบ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– เวลาพูดให้เรียกชื่อเด็ก
– เล่นโยกเยกกับเด็ก
– หาของให้จับ


พัฒนาการของเด็กวัย
7 เดือน

– นั่งทรงตัวได้เอง
– เปลี่ยนสลับมือถือของได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– อุ้มน้อยลง ให้เด็กได้คืบและนั่งเล่นเอง โดยมีคุณแม่คอยระวังอยู่ข้างหลัง
– ให้เล่นสิ่งที่มีสี และขนาดต่างกัน เช่น ลักษณะผิวเรียบ – หยาบ อ่อน – แข็ง
– ให้หยิบจับสิ่งของ เข้า – ออก จากถ้วย หรือกล่อง


พัฒนาการของเด็กวัย
8 เดือน

– มองตามของที่ตก
– แปลกหน้าคน
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– กลิ้งของเล่นให้เด็กมองตาม
– พูดและทำท่าทางเล่นกับเด็ก เช่น จ๊ะเอ๋ จับปูดำ แมงมุม จ้ำจี้ ตบมือ


พัฒนาการของเด็กวัย
9 เดือน

– เข้าใจเสียงห้าม
– เล่นจ๊ะเอ๋ ตบมือ
-ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหยิบของชิ้นเล็ก
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– หัดให้เกาะยืน เกาะเดิน
– หัดให้เด็กใช้นิ้วหยิบ จับของกินชิ้นเล็กเข้าปาก เช่น ข้าวสุก มะละกอหั่น มันต้มหั่น ฟักทอง ต้ม
– ห้ามใช้ถั่ว หรือของที่จะสำลักได้


พัฒนาการของเด็กวัย 10 เดือน
– เหนี่ยวตัว เกาะยืน เกาะเดิน
– ส่งเสียงต่างๆ “หม่ำ หม่ำ”, “จ๊ะ จ๋า”
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– จัดที่ให้เด็กคลาน และเกาะเดินอย่างปลอดภัย
– เรียกเด็ก และชูของเล่นให้เด็กสนใจเพื่อลุกขึ้นจับ


พัฒนาการของเด็กวัย
1 ปี

– ตั้งไข่
– พูดเป็นคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่
– เลียนเสียง ท่าทางและเสียงพูด
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– ให้เด็กมีโอกาสเล่นสิ่งของโดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่
– พูดชมเชย เมื่อเด็กทำสิ่งต่างๆ ได้
– พูดคุย ชี้ และบอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย


พัฒนาการของเด็กวัย
1 ปี 6 เดือน

– เดินได้คล่อง
– รู้จักขอ และทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้
– ดื่มน้ำจากถ้วย
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– ให้โอกาสเด็ก เดิน วิ่ง และหยิบจับสิ่งของโดยระมัดระวังความปลอดภัย
– ร้องเพลง คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เล่นเกมส์ง่ายๆ
– จัดหา และทำของเล่นที่มีสี และรูปทรงต่างๆ
– ชี้ให้ดูภาพ และเล่าเรื่องสั้นๆ ให้เด็กฟัง


พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 8 เดือน

– พูดแสดงความต้องการ
– พูด 2-3 คำ ติดต่อกัน
– เริ่มพูดโต้ตอบ
– ขีดเขียนเป็นเส้นได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– เมื่อเด็กพยายามทำสิ่งใด ควรสนใจ ชี้แนะ และให้กำลังใจ โดยให้เด็กคิดเอง และทำเอง บ้าง
– ฝึกลูกให้ช่วยตัวเอง เช่น ขับถ่ายให้เป็นที่ รู้จักล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
– ให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน


พัฒนาการของเด็กวัย 2 ปี

– เรียกชื่อสิ่งต่างๆ และคนที่คุ้นเคย
–  ตักอาหารกินเอง
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– คุณพ่อคุณแม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา และอบรมสั่งสอนลูกด้วยเหตุผลง่าย
– สอนลูกให้รู้จักทักทาย ขอบคุณ และขอโทษในเวลาที่เหมาะสม


พัฒนาการของเด็กวัย
2 ปี 6 เดือน

– ซักถาม “อะไร” พูดคำคล้องจอง
– ร้องเพลงสั้นๆ
– เลียนแบบท่าทาง
– หัดแปรงฟัน
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– พาเด็กเดินรอบบ้าน และบริเวณใกล้ๆ ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งที่พบเห็น
– หมั่นพูดคุยด้วยคำพูดที่ชัดเจน และตอบคำถามของลูกโดยไม่ดุ หรือแสดงความรำคาญ
– ชวนลูกแปรงฟัน เมื่อตื่นนอนและก่อนนอนทุกวัน


พัฒนาการของเด็กวัย
3 ปี

– บอกชื่อ และเพศตนเองได้
– รู้จักให้และรับ รู้จักรอ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
– สนับสนุนให้ลูกพูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน และทำท่าทางต่างๆ
– สังเกตท่าทีความรู้สึกของเด็ก และตอบสนองโดยไม่บังคับ หรือตามใจลูกเกินไป ควรค่อยๆ รู้จักผ่อนปรน
– จัดหาของที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ให้เด็กเล่น หัดขีดเขียน หัดนับแยกกลุ่ม และเล่นสมมุติ

 

 

ทีมา:พัฒนาการเด็ก.com

แม่และเด็ก
- 2012-07-12 8:38:52 โพสต์โดย : admin3bb คนดู 34,674 views คน