เลซิทิน

หน้าแรก > สุขภาพ > เลซิทิน

 เลซิทิน (Lecithin) เป็นฟอสโฟไลปิดชนิดหนึ่งเป็นแหล่งของกรดไขมันจำเป็นและกรดไขมันสำคัญๆ หลายชนิด เชื่อว่ามีสรรพคุณทำให้
ความทรงจำดีขึ้น รักษาภาวะสมดุลความเป็นกรดด่างของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่แสดงว่าเลซิทินอาจช่วยลดการดูดซึมโคเลส
เตอรอลจากผนังลำไส้เล็ก
     การผลิตเลซิทินสามารถสกัดออกมาจากวัตถุดิบซึ่งเป็นพืชและสัตว์ที่มี ประมาณฟอสโฟปิดสูง เช่น ไข่ไก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ซึ่งแต่ละ
วัตถุดิบมีสัดส่วนของฟอสโฟไลปิดต่างกัน
     ปัจจุบันเลซิทินเป็นผลพลอยได้ของการผลิตน้ำมันถั่วเหลือง การทำให้บริสุทธิ์มีต้นทุนสูงมากดังนั้นเลซิทินที่จำหน่ายจึงมีเลซิทินร่วมกับ
ฟอสโฟปิดชนิดอื่น และน้ำมันอื่นที่ไม่ใช่ฟอสโฟไลปิด ผลิตภัณฑ์เลซิทินมีทั้งชนิดผงและแคปซูล การรับประทานเลซิทินในปริมาณที่สูง
เป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ท้องเสีย อุจจาระมีกลิ่นคาวปลา บางรายมีอาการซึม
เศร้าได้- 2007-10-2 2:20:37 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 567 views คน

  • ผู้หญิง ชอบค้น