ประชาชนเตรียมหยิบโทรศัพท์ลงทะเบียน’คนละครึ่งเฟส 3′

0
503

ใครอยากได้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 3” และรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ต้องฟังทางนี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัว ดูวิธีลงทะเบียน “คนละครึ่งเฟส 3” ว่าต้องลงทะเบียนวันไหน ใครได้สิทธิบ้าง เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อไหร่ และหมดเขตใช้เงินวันไหน

“คนละครึ่งเฟส 3” จะกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ชวนเช็คไทม์ไลน์ของโครงการ ตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน ไปจนจบโครงการว่าวันไหน เปิดให้ทำขั้นตอนอะไรบ้าง ต้องรู้รายละเอียดโครงการและไทม์ไลน์ต่างๆ ว่าตั้งแต่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันสิ้นสุดโครงการนั้น วันไหนต้องทำขั้นตอนใดบ้าง?

เช็ครายละเอียด “คนละครึ่งเฟส 3”
โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นโครงการของภาครัฐช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย
เช็คไทม์ไลน์ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ตั้งแต่ต้นจนจบ
สำหรับไทม์ไลน์การใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” มีดังนี้

14 มิ.ย. 64 : เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์ และผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” และเปิดลงทะเบียนร้านค้าบุคคลธรรมดาในวันเดียวกันนี้ด้วย

21 มิ.ย. 64 : เริ่มให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ใครอยากเปลี่ยนสิทธิจาก “คนละครึ่ง” ไปเป็น “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ให้ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ วันแรก!

28 มิ.ย. 64 : หมดเขตเปลี่ยนแปลงโครงการ (สำหรับผู้ที่จะเปลี่ยนจาก “คนละครึ่ง” ไปเป็น “ยิ่งใช้ยิ่งได้”)

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 : โอนเงินครึ่งแรก 1,500 บาท

1 ก.ค. 64 : เริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิ โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”

1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64 : โอนเงินครึ่งหลังอีก 1,500 บาท

31 ธ.ค. 64 : หมดเขตใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”
“คนละครึ่งเฟส 3” ใครได้-ไม่ได้ สิทธิบ้าง?
สำหรับโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” ในครั้งนี้ จะมอบสิทธิเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1) กลุ่มผู้มีสิทธิเดิม ไม่ต้องลงทะเบียน จำนวน 15 ล้านคน

2) กลุ่มผู้ที่จะได้สิทธิรายใหม่ ให้ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 16 ล้านคน

โดยจะต้องเช็คตนเองก่อนว่า คุณมีคุณสมบัติครบตามที่รัฐกำหนดหรือไม่ ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิชัวร์ๆ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

Comments are closed.