ข่าววันนี้

การบูรณะประวัติศาสตร์ของวัดอรุณเสร็จสมบูรณ์ วัดได้เปิดให้นักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวแล้ว หลังจากปิดไปนานเกือบ 3 ปี

วัดอรุณสร้างในสมัยอยุธยา ที่ชื่อวัดแจ้ง เพราะ พระเจ้าตากฯ ทำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดี ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอก และกลายเป็นวัดมะกอกนอกในเวลาต่อมา เพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกัน การบูรณะประวัติศาสตร์ของวัดอรุณเสร็จสมบูรณ์  เปิดแล้ว หลังจากปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นเวลาสาม การบูรณะประวัติศาสตร์ของวัดอรุณกรุงเทพฯ  วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ 2017 เจดีย์วัด...