9 วิชาสามัญ 60 ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ 2560

ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 5-25 ตุลาคม 2559 โดย สอบ 9 วิชาสามัญ 24-25 ธันวาคม 2559 ประกาศผล 9 วิชาสามัญ 25 ม.ค. 60

9 วิชาสามัญ 60 ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ 2560

 

เช็คผลสอบ 9วิชาสามัญ >> ระบบประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 <<

 9 วิชาสามัญ 60

9 วิชาสามัญ

5-25 ตุลาคม 2559 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 2560
24-25 ธันวาคม 2559 สอบ 9 วิชาสามัญปี 2560
25 มกราคม 2560 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 2560

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 60 ระหว่างวันที่ 5-25 ตุลาคม 2559 ส่วนรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ วันสอบ สถานที่สอบ ตลอดจนขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครสอบเป็นอย่างไรนั้น ไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

> ประกาศรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ <

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ)

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th/ หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

กำหนดการดำเนินการ

กำหนดการ9วิชาสามัญ60-1

กำหนดการ9วิชาสามัญ60-2

สทศ. จะจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา คณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยจัดสอบในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 เวลาที่ใช้ในการสอบ วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ตามตารางกำหนดการสอบ ดังนี้

ตารางสอบ 9 วิชาสามัญ

ตารางสอบ9วิชาสามัญ60

ค่าสมัครสอบ

วิชาละ 100 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ด้วยแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการรับชำระเงิน)

การนำคะแนนไปใช้

ผลคะแนนสามารถนำไปใช้ยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อตามเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา โดยผลคะแนนสามารถนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียวในปีที่ทำการสอบนั้น ๆ

การนำผลคะแนนไปใช้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ประกาศรับสมัคร สทศ.ทำหน้าที่เป็นเพียงหน่วยงานจัดสอบให้เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้สมัครสอบไม่สามารถนำคะแนน ไปใช้ในการคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษาได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ที่มา : dailynews