กสพท. 61 ปฏิทิน กสพท. 2561 ระบบ TCAS 61

ปฏิทิน กสพท. 61 รายละเอียดข้อมูล กสพท. 61 เปิดรับรับสมัคร ระบบ TCAS รอบที่ 3 สมัครสอบ 9-13 พฤษภาคม 2561 ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561

กสพท. 61 ปฏิทินสอบ กสพท. 2561

สำหรับนักเรียนโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

 

กสพท. 61

TCAS61 รอบที่ 3

– รับสมัครสอบ 9-13 พฤษภาคม 2561

– ประกาศผลสอบ 8 มิถุนายน 2561

 

สมัครสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท ทางอินเตอร์เน็ต 1-30 พฤษภาคม 2561

http://www9.si.mahidol.ac.th/

 

ประกาศ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [Download]

ประกาศ ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [Download]

 

 

ปฏิทิน กสพท. 61

สมัครสอบวิชาเฉพาะ ของ กสพท ทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดตาม ประกาศฯ ฉบับที่ 2

1 – 30 กันยายน 2560
สมัครสอบและสอบ O-NET ประมาณวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 (ติดตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท 10 มีนาคม 2561
สมัครสอบ 9วิชาสามัญ (เดือนธันวาคม 2560) และชำระเงินค่าสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ประมาณวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 (ติดตามประกาศของ สทศ.)
ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะแพทย์  ประมาณวันที่ 3 เมษายน 2561
 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจคะแนนวิชาเฉพาะ 3 – 5 เมษายน 2561  
 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  3 เมษายน 2561  
สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง รอบที่ 3 ผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. (http://a.cupt.net) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีอันดับ โดยต้องเลือก กสพท เป็น 1 ใน 4 สาขาวิชา จากนั้นจะสามารถเลือกลำดับย่อใน กสพท ได้อีก 4 อันดับเรียงลำดับตามความต้องการ (ข้อมูลอันดับย่อย อยู่ในข้อ 3) 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ในระบบกลาง  9 – 14 พฤษภาคม 2561
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน/มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3 ประมาณวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 3  26 – 28 พฤษภาคม 2561
ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันทำการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 30 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ยืนยันสิทธิ์ ประมาณวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561
กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ไปให้ ทปอ. ประมาณวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  ประมาณวันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กสพท. 61 >> http://www9.si.mahidol.ac.th/

 

 

ข้อมูลที่มา : matichon , cupt

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

Admission, TCAS 62
- 2017-11-30 11:45:16 โพสต์โดย : fonnie คนดู 3,586 คน