10แห่ง ร่วมประกาศผล TCAS รอบที่ 4 Admission

ประกาศผล TCAS รอบที่ 4 Admission

เช็คผล >> https://app.cupt.net/tcas61anno4/ 

 

ประกาศผล TCAS รอบที่ 4 Admission ปีนี้ทาง ทปอ.มี 10 แห่งที่ร่วมประกาศผล Admission ปี 61 เพื่อให้น้องๆสามารถเข้าถึงการประกาศรายชื่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ดังนี้

1.บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
http://aup.counterservice.co.th/admissions/

2.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
http://www.utcc.ac.th

3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
http://facebook.com/assumptionuniversity/

4.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://buadmissions.bu.ac.th/

5.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
http://www.dpu.ac.th

6.บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
http://admissions.trueplookpanya.com/

7.มติชน
https://www.matichon.co.th/education

8.บริษัท อัพบีน จำกัด (admissionpremium)
http://app.admissionpremium.com/result60

9.บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
http://www.campus-star.com

10.บริษัท ไอ เอดูเคชั่น โซน จำกัด
www.eduzones.com

* สามารถเข้าดูได้จากลิงค์นี้ มาลุ้นไปพบกันในวันที่ 4 ก.ค.61 *

ขอบคุณข้อมูล : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.