ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ 4 ADMISSION

TCAS รอบ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ 4 ADMISSION

https://app.cupt.net/admpassintv61/

Step ต่อไปสำหรับน้องๆ ที่ผ่านในรอบนี้
– ดูวันเวลาที่ต้องไปรายงานตัว
– เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน(ดูจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)
*ข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่น้องมีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 

ขอบคุณข่าวที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.