gat pat 59 ปฏิทินสอบ gat pat 2559

ปฏิทินจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2 โดยครั้งที่ 1 สอบวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย.58 ประกาศผล 12 ม.ค.59 ส่วนครั้งที่ 2 สอบ 5-8 มี.ค.59 ประกาศผล 12 เม.ย.59

gat pat 59 ปฏิทินสอบ gat pat 2559

 gat pat 59

การทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้เป็นทางการ 100%

สทศ. จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือPAT เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบ GAT/PAT เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559

GAT PAT 1/59
1-20 กันยายน 2558 รับสมัครสอบ GAT PAT 1/59
29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 สอบ GAT PAT 1/59
12 มกราคม 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/59

GAT PAT 2/59
6-25 มกราคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 2/59
5-8 มีนาคม 2559 สอบ GAT PAT 2/59
12 เมษายน 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/59

ประกาศผลสอบ GAT/PAT

เช็คผลคะแนนได้ 2 วิธี ดังนี้

– ระบบ GAT/PAT Click
– ระบบ E-Score Click

สมัครสอบ GAT/PAT icon_click_1

http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx <

ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน icon_click_1

> http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmVerifyApplicant.aspx <

 gd59-info

59

มีปัญหาในการสมัคร

โทรสอบถาม หมายเลข 02-217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (การบริการ
ในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

 gatpat-b1

เตรียมสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

gd59-info1

**ปิดรับสมัครสอบ/เพิ่มเติมรายวิชา วันที่ 20 ก.ย. 58 เวลา 23.59 น.

**ปิดรับชำระเงิน วันที่ 21 ก.ย. 58 เวลา 20.00 น.

**เปลี่ยนสนามสอบได้ถึง วันที่ 22 ก.ย. 58

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ในวันที่ 1-20 กันยายน 2558

**พิมพ์บัตรแสดงที่นั่งสอบ วันที่ 1-21 กันยายน 2558

ดาวน์โหลด 

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

กำหนดการการรับสมัครสอบ GAT/PAT 

gd59-r1

gd59-r2

กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงิน

gd59-r3

– ชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 140 บาท

**ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านผู้รับชำระเงินได้เฉพาะธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น

ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ของข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2559 

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  (29 ต.ค. – 1 พ.ย.58)

gd59-r4
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 – 12 มกราคม 2559 

 

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 (5-8 มีนาคม 2559)

gd59-r5
ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 – 12 เมษายน 2559 

 

 

** สำหรับการสมัครสอบ gat pat 59 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.niets.or.th **

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

GAT-PAT, ข่าวสาร GAT-PAT
- 2016-04-11 1:17:41 โพสต์โดย : fonnie คนดู 40,698 คน