gat pat 60 ปฏิทินสอบ gat pat 2560

ปฏิทินจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2 โดยครั้งที่ 1 สอบวันที่ 29 ต.ค. – 1 พ.ย. 59 ประกาศผล 15 ม.ค.59 ส่วนครั้งที่ 2 สอบ 11-14 มี.ค. 60 ประกาศผล 20 เม.ย.60

สมัครสอบ GAT/PAT 61 

http://www.gatpat.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx <

 

ผู้สมัครสอบ GAT/PAT 61 ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน

http://www.gatpat.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmVerifyApplicant.aspx <

gat pat 60 ปฏิทินสอบ gat pat 2560

gat pat 60

การทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้เป็นทางการ 100%

สทศ. จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือPAT เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบ GAT/PAT เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

GAT PAT 1/60
10-29 สิงหาคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 1/60
29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2559 สอบ GAT PAT 1/60
15 มกราคม 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/60

GAT PAT 2/60
7-26 มกราคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 2/60
11-14 มีนาคม 2560 สอบ GAT PAT 2/60
20 เมษายน 2560 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/60

g-2

สมัครสอบ GAT/PAT 60

http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx <

ผู้สมัครสอบ GAT/PAT 60 ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน

http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmVerifyApplicant.aspx  <

59

มีปัญหาในการสมัคร

โทรสอบถาม หมายเลข 02-217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (การบริการ
ในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 

** สำหรับการสมัครสอบ gat pat 60 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.niets.or.th **

กำหนดการ gat pat 60

gatpat2-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a360

ตารางสอบ gat pat 1 /60

gatpat1-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a60

ตารางสอบ gat pat 2 /60

gatpat2-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a60

gat pat 60

เตรียมสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ที่มา : dailynews

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59