gat pat 58 ปฏิทินสอบ gat pat 58 เช็คผลสอบ GAT/PAT 2558

gat pat 58 ปฏิทินจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 และ 2 โดยgat pat 58ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 22-25 พ.ย. 57 ประกาศผล 26 ธ.ค. 57 ส่วนgat pat 58ครั้งที่ 2 สอบ 5-27 ม.ค. 58 ประกาศผล 10 เม.ย. 58

** ดูประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 icon_click_1

  

gat pat 58 ปฏิทินสอบ gat pat 58

ปฏิทินสอบ gat pat 58

ปฏิทินสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558

การทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้เป็นทางการ 100%

สทศ. (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) จัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือPAT เพื่อนักเรียนนำไปใช้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น ขณะนี้สทศ. กำหนดปฏิทินการรับสมัครและปฏิทินการจัดสอบ GAT/PAT เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

GAT PAT 2558 ครั้งที่ 1
01-20 ตุลาคม 2557 สมัครสอบ GAT PAT 1/58
22-25 พศจิกายน 2557 สอบ GAT PAT 1/58
26 ธันวาคม 2557 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/58

GAT PAT 2558 ครั้งที่ 2
05-27 มกราคม 2558 สมัครสอบ GAT PAT 2/58
07-10 มีนาคม 2558 สอบ GAT PAT 2/58
10 เมษายน 2558 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/58 

 

 คู่มือสมัคร GAT PAT58 icon_click_1

gp58-1

สมัครสอบ GAT/PAT icon_click_1

>> http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx <<

ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน icon_click_1

 http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/Register/FrmVerifyApplicant.aspx

—————————————————

ประกาศ “สทศ.เพิ่มสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558”

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะเปิดสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม เฉพาะการสอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 5 สนามสอบ ดังนี้

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตปทุมวัน)

2. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ (เขตมีนบุรี)

3. โรงเรียนปัญญาวรคุณ (เขตบางแค)

4. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (เขตวัฒนา)

5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เขตบางกะปิ)

โดยผู้ที่สมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เลือกสนามสอบ หรือ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสนามสอบหากประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร ให้เข้าระบบ GAT/PAT รายบุคคล เพื่อเลือกสนามสอบดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าที่นั่งในแต่ละสนามสอบดังกล่าวเต็ม

มีปัญหาในการสมัคร

โทรสอบถาม หมายเลข 02-217-3800 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น.
วันหยุดทำการ (วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (การบริการ
ในวันหยุดทำการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

สัดส่วนgatpat

การสมัคร
สมัครสอบ GAT PAT 58 icon_click_1
– ผู้สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งแรก กรุณาลงทะเบียน icon_click_1

– ชำระเงินค่าสมัคร วิชาละ 140 บาท
ชำระได้ที่ 7-11 หรือเคาเตอร์เซอร์วิส ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ขั้นตอนการสมัครสอบ icon_click_1

ดาวน์โหลด
– แบบคำร้องทั่วไป icon_click_1
– แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล icon_click_1
– แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่ ) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน icon_click_1

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

สนามสอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี icon_click_1
สนามสอบในต่างจังหวัดและอำเภออื่น ๆ เว้นกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี icon_click_1

กำหนดการ

**กรณีผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบกรุงเทพมหานคร หรือนนทบุรี หรือปทุมธานี

กำหนดการชำระเงิน-gatpat58

**กรณีผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบสนามสอบในจังหวัดอื่น ๆ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

กำหนดการชำระเงิน2-gatpat58

กำหนดการชำระเงิน3_gatpat58

กำหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และชำระเงิน

กำหนดการชำระเงิน4-gatpat58

ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ของข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ประจำปีการศึกษา 2558 icon_click_1

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
(22 – 25 พ.ย. 57)

ตารางสอบ-GATPAT-1-58

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 26 ธ.ค. 57 icon_click_1

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 
(07-10 มี.ค.58)

ตารางสอบ-GATPAT-2-58

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 10 เม.ย.58 icon_click_1

** สำหรับการสมัครสอบ gat pat 58 สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.niets.or.th **

GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558

  • ปิดรับสมัครสอบ/เพิ่มเติมรายวิชา วันที่ 20 ต.ค. 57 เวลา 23.59 น.
  • ปิดรับชำระเงิน วันที่ 21 ต.ค. 57 เวลา 20.00 น.
  • เปลี่ยนสนามสอบได้ถึง วันที่ 22 ต.ค. 57

มียอดผู้สมัครสอบและยอดผู้ชำระเงิน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558  (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557) จำนวน 335,943 คน

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
**พิมพ์บัตรแสดงที่นั่งสอบ วันที่ 31 ต.ค. 57

** ดูประกาศเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ GAT/PATicon_click_1

หมายเหตุ:

เลือกสนามสอบได้แค่ กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี นะคะ
จังหวัดอื่นๆก็เลือกได้แค่อำเภอแบบนี้นี่ละ เดี๋ยว สทศ จัดให้เองค่ะ
รอวันที่ 31 ต.ค.นะคะ เดี๋ยวจะประกาศ

 

ที่มา: http://www.dek-d.com/admission/35250/ / ผู้จัดการออนไลน์ / trueplookpanya /  p-dome.eduzones.com 

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59