ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

ประกาศเปลี่ยนห้องสอบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย GAT/PAT ปีการศึกษา 2561

เนื่องจากสนามสอบโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่จัดการทดสอบในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 มีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบ จำนวน 5 ห้อง ในการจัดการทดสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) กับวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1) และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2) กับวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ดังนี้

ข้อมูลจาก www.niets.or.th

ข่าวที่มา : teen.mthai

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ

ข่าวสาร GAT-PAT
- 2018-02-16 10:54:22 โพสต์โดย : fonnie คนดู 708 คน