ยืนยัน! เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 16-19 ก.พ. 62

ยืนยัน! เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 16-19 ก.พ. 62 ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติให้เลื่อนวันสอบเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

เตรียมเลื่อนสอบ GAT/PAT

มติเห็นชอบในการเลื่อนวันสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ให้เร็วขึ้น 1 สัปดาห์จากเดิมที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ให้เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 แทน เพราะหากถ้าเลื่อนไปสอบช้ากว่านี้หรือเลื่อนไปสอบวันหลังเลือกตั้งอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการสอบในระบบ TCAS ได้

 

ทั้งนี้ ศธ. จะมีการประชุมหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) อีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้ พร้อมยืนยันว่าการสอบ GAT/PAT จะไม่ตรงกับวันเลือกตั้ง และจะไม่มีผลกระทบต่อน้อง ๆ ที่ต้องเข้าสอบ GAT/PAT และการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS อย่างแน่นอน

 

ข่าวที่มา : campus-star.com

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ

ข่าวสาร GAT-PAT
- 2018-11-1 4:31:53 โพสต์โดย : fonnie คนดู 285 คน