14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก (วันพาย)

14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก (วันพาย)

Pi-Day

นักคณิตศาสตร์ทั่วโลกได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันคณิตศาสตร์โลก” (World Math Day) เพื่อเป็นการระลึกถึงสัญลักษณ์สำคัญทางคณิตศาสตร์ π (พาย) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่หาได้จากความยาวของเส้นรอบวงกลม (Perimeter) หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนั้น (Diameter) โดยมีค่าเท่ากับ 3.14 ด้วยเหตุนี้จึงถือเอาวันที่ 14 เดือน 3 เป็นวันคณิตศาสตร์โลก หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วันพาย” (Pi Day) นอกจากนี้วันที่ 14 มีนาคมยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein : ค.ศ.1879-1955) นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ ค่าของ π เป็นทศนิยมแบบไม่รู้จบที่ไม่ซ้ำกัน และไม่สามารถเขียนเป็นตัวเลขออกมาได้ทั้งหมด คือ π = 3. 14159265358979323846264338327950284197169… ซึ่งถูกเรียกว่าจำนวนอตรรกยะ จึงได้มีการกำหนดค่าเป็นสากล ให้ π = 3.14 นั่นเอง

ที่มา : Sanook

ข่าวการศึกษารับตรง 59สอบครูผู้ช่วยgat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น