#โรงเรียนการไปรษณีย์ 61 เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2561

โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561

* ช่วงรับสมัครประมาณเดือนเมษายน2561 *

สถานที่จัดการเรียนการสอน : โรงเรียนการไปรษณีย์
คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ : หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์

คุณสมบัติ (ข้อมูลอ้างอิง ปี 2560 *อาจมีการเปลี่ยนแปลง รออัพเดทปี61 อีกทีนะจ๊ะ)

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.)
– มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 ภาคการศึกษา)
– เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารเกินเข้ากองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)แล้ว
– เพศหญิงหรือเพศชาย ต้องมีสถานภาพโสด
– มีอายุไม่ตำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2535 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2543)

*เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ >> job.thailandpost.com <<

รับสมัคร โรงเรียนการไปรษณีย์ ,สมัคร โรงเรียนการไปรษณีย์ ,สอบ โรงเรียนการไปรษณีย์ ,เข้าสอบ โรงเรียนการไปรษณีย์ ,เปิดสอบ โรงเรียนการไปรษณีย์ ,โรงเรียนการไปรษณีย์ ,โรงเรียนการไปรษณีย์ 2561 ,โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัคร ,โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบปี 2561

หางาน-สมัครงาน
- 2018-01-9 11:44:39 โพสต์โดย : fonnie คนดู 102,798 คน