บมจ.น้ำตาลขอนแก่น รับหลายอัตรา

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำอ้อยสดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย ปัจจุบัน มีโรงงานน้ำตาลในกลุ่มทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น: บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

2. ภาคตะวันตก: จังหวัดกาญจนบุรี: บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

3. และ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

4. ภาคตะวันออก: จังหวัดชลบุรี: บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ทางบริษัทประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ดังนี้

1.               คลังสินค้า / คลังพัสดุ / Logistic

2.               คอมพิวเตอร์ /IT / IT support

3.               จัดซื้อ / ธุรการ / ประสานงาน

4.               ทรัพยากรบุคคล

5.               บัญชี / การเงิน /วิเคราะห์ธุรกิจ

6.               วิศวกร /เคมี/ไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/สิ่งแวดล้อม /จักกลวิธาน

7.               เขียนแบบ /งานDrawing /Auto Cad / ออกแบบวิศวกรรม

รายละเอียดตำแหน่งงาน : http://www.kslsugar.com/th/job

 

สำนักงานใหญ่ อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

ชั้น 9 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสาร 0 2642 6097

หางาน-สมัครงาน
- 2010-01-28 3:52:50 โพสต์โดย : admin คนดู 14,021 คน