สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครงาน 1,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.เทียบเท่า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

 

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.บุคคลภายนอก เพศหญิง/ชาย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 8 มี.ค.62)
3.ผู้ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
4.ผู้หญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ไม่วัดรอบอก
5.วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบภายในวันที่ 8 มี.ค.62 ต้องจบแล้วเท่านั้น เรียนอยู่เทอมสุดท้ายไม่ได้!!

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 ก.พ.62 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 8 มี.ค.62 เวลา 15.00 น.

[Download ประกาศรับสมัคร]

 

 

ข่าวที่มา : jobthaidd

หางาน-สมัครงาน
- 2019-02-7 11:28:16 โพสต์โดย : fonnie คนดู 7,088 คน