บริษัท ทีโอที จำกัด รับสมัครงาน ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นายช่างเทคนิค

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุไม่เกิน 35 ปี
-สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่นก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน
-สภาพร่างกายสำหรับงานด้านช่าง ได้แก่ น้ำหนักต้องเป็นไปตามมาตรฐาน คือ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100 (เพศชาย),น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง -110 (เพศหญิง) และผ่านการตรวจตาบอดสี
-กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
-เป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ปัจจุบันทำงานด้านช่างให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
-ส่วนงานในภูมิภาค ผู้สมัครต้องมีภูมิสำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัด ดังนี้
+ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย : จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา ชุมพร ระยอง
+ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี, ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง, ส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด

 

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต www.tot.co.th > สมัครงาน ทีโอที ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2562

[Download ประกาศรับสมัคร]

 

ข่าวที่มา :  jobthaidd

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ

หางาน-สมัครงาน
- 2019-02-11 2:25:40 โพสต์โดย : fonnie คนดู 814 คน