มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 55 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 55 อัตรา

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) จำนวน 38 อัตรา
1.1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
1.1.2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.1.3 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
1.1.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
1.1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
1.1.6 นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
1.1.7 นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา
1.1.8 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
1.1.9 นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
1.1.10 บุคลากร จำรวน 1 อัตรา
1.1.11 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
1.1.12 นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
1.1.13 นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
1.1.14 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
1.1.15 เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา
1.1.16 วิศวกร จำนวน 1 อัตรา
1.1.17 สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
1.1.18 นิติกร จำนวน 2 อัตรา
1.1.19 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
1.1.20 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานมหาวิทาลัย (เงินรายได้) จำนวน 17 อัตรา

1.2.1 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.2.2 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา
1.2.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.2.5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
1.2.7 นักพัมนากีฬา จำนวน 1 อัตรา
1.2.8 นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
1.2.9 นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
1.2.10 นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.2.12 นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา
1.2.13 ช่างเทคนิค จำรวน 1 อัตรา
1.2.14 ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://hr.kku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มีนาคม 2562

[Download ประกาศรับสมัคร ]

 

 

ข่าวที่มา : jobthaidd

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ