สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562

โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้
1.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562
2.ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2562
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 เมษายน 2562
4.กำหนดการสอบ 23 พฤษภาคม 2562
5.สอบวัดความรู้ 30 มิถุนายน 2562
6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 19 กันยายน 2562

[Download ประกาศ]

ข่าวที่มา : jobthaidd