กยศ. รับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 อัตรา

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ hrslf@studentloan.or.th ทางไปรษณีย์

สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วันที่เปิดรับสมัคร : 25 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

[Download ประกาศ]

 

ข่าวที่มา : jobthaidd

หางาน-สมัครงาน
- 2019-03-5 10:57:31 โพสต์โดย : fonnie คนดู 104 คน