มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัคร 76 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 26 มีนาคม 2562

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 19 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2562 รายละเอียด

-ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 57 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 26 มีนาคม 2562 รายละเอียด

 

 

 

ข่าวที่มา : jobthaidd