บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน ครั้งที่ 2/2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน ครั้งที่ 2/2562

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้ง 2/2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นักงบประมาณและการเงิน
2.นักบัญชี
3.นักการตลาด
4.นักประชาสัมพันธ์
5.นิติกร
6.บุคคลากร
7.วิศวกร
8.นักคอมพิวเตอร์
9.นักบริหารผลิตภัณฑ์
10.นักบริหารงานขาย
11.นักบริหารงานพานิชย์
12.นักบริหารงานทั่วไป
13.นักฝึกอบรม
14.นักสนับสนุนการขาย
15.นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การรับสมัคร
สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 เมษายน 2562

[Download ประกาศรับสมัคร ]

 

ข่าวที่มา : jobthaidd