กรมสรรพสามิต รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา 24 – 29 มีนาคม 62

กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 62

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
2.ตำแหน่งนิติกร
3.ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
4.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
7.ตำแหน่งเจ้าพนักนักงานสรรพสามิต
8.ตำแหน่งนายช่างโยธา
9.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
10.ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล
11.ตำแหน่งพนักงานแสตมป์
12.ตำแหน่งกะลาสี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2562

[Download ประกาศรับสมัคร]

 

 

ข่าวที่มา : jobthaidd