สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ 2,700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปี 2562 จำนวน 2,700 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) สังกัด บช.ตชด. และ ภ.9 พ.ศ.2562 จำนวน 2,700 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
-ประกาศรับสมัคร 17 – 21 เมษายน 2562
-รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  22 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
-สอบข้อเขียน 26 พฤษภาคม 2562
-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 7 มิถุนายน 2562

ข่าวที่มา : jobthaidd