สอบท้องถิ่น จำนวน 8,579 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 – 31  พฤษภาคม 2562

สอบท้องถิ่น จำนวน 8,579 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9 – 31  พฤษภาคม 2562

(18 เม.ย.62) คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท่องถิ่น (กสถ.) มีมติกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 22 เม.ย.62 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 31 พ.ค. 62

-โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครทั้งหมด 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา
-สมัครทางอินเตอร์เน็ต dlaapplicant2562.com โดยสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 9 – 31 พ.ค.62

 

https://dlalocaljob.thaijobjob.com/

ข่าวที่มา : jobthaidd