โรงเรียนไปรษณีย์ 2562 เปิดรับสมัคร 22 เม.ย. – 9 พ.ค. 62

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เม.ย. – 9 พ.ค. 62 แบ่งเป็น
– ชาย 141 คน
-หญิง 61 คน

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6
-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 22 เม.ย. – 9 พ.ค. 62 ทางเว็บไซต์

[Download ประกาศรับสมัคร]

ข่าวที่มา : jobthaidd

หางาน-สมัครงาน
- 2019-04-22 1:38:34 โพสต์โดย : fonnie คนดู 1,847 คน