ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2562 เช็คชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ 62

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2562 เช็คชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ 62

(วัน เวลา สถานที่อบ ก.พ. ประจำปี 2562 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก ของ ก.พ. จะประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

[Download ประกาศสำนักงาน ก.พ.62]

ศูนย์สอบ กรุงเทพฯและปริมณฑล
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ พระนครศรีอยุธยา
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ราชบุรี
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ฉะเชิงเทรา
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ชลบุรี
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ เชียงใหม่
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ พิษณุโลก
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ นครราชสีมา
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ อุดรธานี
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ อุบลราชธานี
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ ขอนแก่น
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ สุราษฎร์ธานี
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ สงขลา
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
[Download] ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
[Download] ระดับปริญญาตรี
[Download] ระดับปริญญาโท

หรือเช็คได้ที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/

 

ข่าวที่มา : jobthaidd