สมัครสอบ ก.พ. 62 รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2562

สมัครสอบ ก.พ. 62 สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สมัครสอบ ก.พ. 62

สมัครสอบ ก.พ. 62 

ระดับ ป.ตรี หรือ ป.โท ที่ยังไม่ได้สมัครสอบภาค ก. ในปี พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาที่รับสมัครสอบ
รับสมัครสอบผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 จนกว่าจะเต็ม กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

[Download ประกาศ]

ข่าวที่มา : jobthaidd