กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ 100 อัตรา

กทม. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ 100 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 3/2562

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

1.ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 86 อัตรา

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 64 อัตรา
2.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3.นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.นักเวชาศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6.นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
8.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายน 2562

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-224-9711 หรือโทร. 02-220-7535 ระหว่างวันที่ 10-21 มิถุนายน 2562 ในวันราชการเช้า 9.00-12.00 บ่าย 13.00-15.00 น.

[Download ประกาศ ]

ข่าวที่มา : jobthaidd