การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 รับสมัครสอบ 72 อัตรา สมัครออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 รับสมัครสอบ 72 อัตรา สมัครออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 (ภาคกลาง) 72 อัตรา สมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์

วิธีการรับสมัคร
1) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานในตำแหน่ง และเขตพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ที่กำหนด สามารถกรอก
ข้อมูลผ่านช่องทาง G๐ogle Form เพื่อรับใบสมัครได้ที่ (ตลอด 24 ชม.)
https://forms.gle/qJGXv9ZnyNMAArmu9 การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3
https://forms.gle/y8mZQv1LwTiYTRsC9 การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3
https://forms.gle/847X1WHyfwwX3mjCA การไฟฟ้าเขค3 (นครปฐม) ภาค 3

 

หมายเหตุ
เมื่อสมัครสร็จเรียบร้อยจะมี URLให้ดาวนโหลดใบสมัครให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำมา
ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค3 (หน่วยงนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดลือก) ตั้งแต่วันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2562

2)ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่อนญาตให้แก้ไขหรือสมัครไหมโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

[Download ประกาศ]

 

ข่าวที่มา : jobthaidd