สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร 915 อัตรา ประจำปี 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจฯ 915 อัตรา ประจำปี 2562

 

1.เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร/สอบคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 465 อัตรา

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

กำหนดการ

ประกาศรับสมัคร วันที่ 13-19 ส.ค. 62
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 ส.ค.-11 ก.ย.62
สอบข้อเขียน 12 ม.ค.63
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 24 มี.ค. 63

2.เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร 450 อัตรา

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

กำหนดการ

ประกาศรับสมัคร วันที่ 22-29 ก.ค. 62
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 62
สอบข้อเขียน 17 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 28 ม.ค. 63

ข่าวที่มา : jobthaidd