ฝนเทียม คืออะไร การทำฝนเทียม หลักการทำฝนเทียม

สถานการณ์สภาวะอากาศในประเทศไทยตอนนี้ เผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่า PM2.5 อีกหนึ่งทางเลือกที่รัฐบาลแก้ไขเบื้องต้นคือนการเสนอ ทำฝนเทียม มาทำความเข้าใจ ฝนเทียม และหลักการทำฝนเทียมกันเลยจ้า

ฝนเทียม คืออะไร การทำฝนเทียม หลักการทำฝนเทียม

ฝนหลวง ฝนเทียม คืออะไร

เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็นและมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม

คลิป– เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร
หลักการทำฝนเทียม

 

1. ก่อกวน

-ก่อนการทำฝนเทียม ในอากาศต้องมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 60 %
-โปรยโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกงที่ระดับความสูง 7,000 ฟุต เพื่อให้เป็นแกนกลั่นตัว
-ความชื้นหรือไอน้ำจะเข้าไปเกาะรอบแกนเกลือ และก่อเป็นเมฆ

2. เลี้ยงให้อ้วน

เพิ่มไอน้ำให้กลุ่มเมฆฝนมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้น โดยใช้แคลเซียมคลอไรด์ เพื่อเพิ่มความร้อน และเร่งการกลั่นตัวของไอน้ำ จนกลายเป็นเมฆก้อนใหญ่ เมฆจะก่อยอดได้เป็น 2 แบบ คือ เมฆอุ่น และเมฆเย็น

เมฆอุ่น : เมฆที่ไม่สามารถก่อยอดสูงเกินระดับอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง หรือประมาณ 18,000 ฟุต
เมฆเย็น : เมฆที่สามารถก่อยอดขึ้นไปสูงกว่าระดับอุณหภูมิจุดเยือกแข็ง ถึงระดับ 20,000 ฟุต

3. โจมตี

การโจมตีมี 3 แบบ คือ แบบ Sandwich ( เมฆอุ่น ) ,แบบ เมฆเย็น และแบบ Super sandwich

แบบ Sandwich ( เมฆอุ่น ) : เร่งให้เกิดฝนโดยการเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ยอดเมฆ และใช้เครื่องบินอีกเครื่องเติมยูเรีย และน้ำแข็งแห้ง ที่ฐานเมฆ จากนั้นจึงเติมน้ำแข็งแห้ง ที่ใต้ฐานเมฆ เพื่อช่วยลดความร้อน ทำให้ฝนไม่ระเหย
แบบ เมฆเย็น : โจมตีเมฆเย็นโดยใช้สารซิลเวอร์ไอโดไดด์ ทำให้ไอน้ำระเหยมาเกาะแกนซิลเวอร์ไอโอไดด์ กลายเป็นผลึกน้ำแข็ง เมื่อผลึกน้ำแข็งร่วงลงมาเจอกับเมฆอุ่น ก็จะกลายเป็นเม็ดฝน
แบบ Super sandwich : เป็นการโจมตี แบบ Sandwich ( เมฆอุ่น ) และแบบ เมฆเย็น ควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้น และฝนตกนานขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : เปิดตำรา…ฝนหลวง และขั้นตอนปฏิบัติการทำฝนหลวง

Free images by pngtree.com

ข้อมูลที่มา : campus-star.com