ธงชาติไทย กำหนดค่าสีธงชาติใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามสากล

ความหมายของธงและสี
ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึง สถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน) สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = สี)

 

ค่าสีธงชาติไทย
โดยค่าสีธงชาติไทย ที่ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ทำการวัดค่าสีจากธงชาติต้นแบบด้วยเครื่อง Colorimetric Spectrophotometer จาก 3 แหล่งที่มา ก่อนจะมากำหนดเป็นค่าสีที่ได้มาตรฐานนั้น ได้แก่

1.ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 2 ประเภท ได้แก่ ธงชัยเฉลิมพล และ ธงไตรรงค์
2.ธงชาติจากพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย
3.ธงจากราชนาวี

 

แต่หลายคนยังไม่เคยทราบว่า รหัสค่าสี (Code) เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสีธงชาติให้ถูกต้องจริงๆ  ล่าสุดทางสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กำหนดค่าสีมาตรฐานของธง และได้กำหนดค่าซีแล็บ ดี 65 (รวมทั้งค่า RGB, HEX, และ CMYK) ดังนี้ :

นอกจากนี้ก็ได้ เพจเฟสบุ๊ค พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ได้อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นถึงการตั้งมาตรฐานสีเป็นหน่วยสากล ดังนี้

ข้อมูลและภาพจาก wikipediaพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย