7 เทคนิคพรีเซนต์งานให้ฉลุย

 

7 เทคนิคพรีเซนต์งานให้ฉลุย

การนำเสนอผลงานในรูปแบบพรีเซนต์ ทั้งช่วงวัยเรียนจนมาถึงช่วงทำงาน  ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีกระบวนการเรียนรู้และฝึกฝนจนสามา รถสร้างสรรค์และนำเสนอพรีเซนต์ ให้น่าสนใจและเข้าใจในสิ่งที่ นำเสนอ  หากคุณต้องการพรีเซนต์แบบมืออา ชีพที่ทั้งโดดเด่นและเปี่ยมด้วยความหมายวันนี้  แมนพาวเวอร์รวบรวม 7 เทคนิคสำคัญในการทำพรีเซนต์ให้สุดเจ๋ง พร้อมพิชิตใจเจ้านายและลูกค้าให้คุณได้เรียนรู้พร้อมเตรียมพร้อมก่อนสู่สนามพรีเซนต์จริง

1. เริ่มด้วยการตั้งโจทย์  ในการนำเสนอผลงานโดยต้องกำหนดและวางเป้าหมาย พร้อมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  รวมทั้งข้อดีและประโยชน์ของการจัดทำผลงานนี้  เพราะคนส่วนใหญ่อาจไม่สนใจว่าคุณทำอะไร แต่อาจสนใจว่าคุณทำเพราะอะไร และมีประโยชน์อย่างไร

2. ทำความรู้จักกับกลุ่มผู้ฟัง  โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ฟังและทำความรู้จักให้มากที่สุด เพื่อจะได้เอื้อประโยชน์ในการนำเสนอและโน้มน้าวผู้ฟัง  หากคุณรู้ว่าพวกเขาเชื่อและสนใจในสิ่งใดบ้างจะทำให้การพรีเซนตมีชัยไปกว่าครึ่ง รวมถึงสไตล์การพูดต้องเลือกปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังเพราะวัยต่างกันภาษาและสไตล์การพูดจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ ความสำคัญ

3. นำเสนอด้วยภาพให้เข้าใจได้ง่ายและคงความเรียบง่าย  ในการเลือกภาพเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอข้อมูลแทนข้อความและตัวเลขทางสถิติต่างๆ   เพราะข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอนั้นจะต้องเป็นที่จดจำให้ได้ มากที่สุด  ซึ่งหากเลือกใช้ภาพที่สื่อความได้ดีและน่าสนใจจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจและจำได้  นอกจากนี้ควรเลี่ยงการใส่ข้อมูลที่จำนวนมากเกินไป  และควรใส่ข้อความในแต่ละสไลด์ให้กระชับและชัดเจน

4. บอกเล่าด้วยเรื่องราว การพรีเซนต์งานแล้วใส่ข้อมูลและตัวเลขจำนวนมากอาจจะทำให้ดูว่ามีการหาข้อมูลและความรู้ แต่อาจจะไม่มีใครจดจำสิ่งที่คุณพูดได้  ซึ่งในทางตรงกันข้ามการบอกเล่า ด้วยเรื่องราวและเน้นความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทำให้ผู้ฟังจดจำได้ดีกว่า  นอกจากนี้ในการพรีเซนต์คุณไม่ ควรอ่านจากสไลด์หรือสคริปท์โดยตรง  แต่ควรทำโน้ตสั้นๆ เพื่อช่วยให้จำเนื้อหาที่จะพรีเซนต์และพูดอย่างเป็นธรรมชาติไม่ ใช่การท่อง

5. ฝึกพรีเซนต์เพื่อเตรียมความพร้อม หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “Practice makes perfect” กันมาแล้ว ฉะนั้นคุณควรฝึกซ้อมการพรีเซนต์ ให้คล่องและจดจำรายละเอียดอย่างเข้าใจ  พร้อมทั้งทบทวนเนื้อหาและจดจำลำดับเนื้อหาในสไลด์ให้ดี  ซึ่งคุณอาจใช้วีดีโอบันทึกภาพขณะทำการฝึกซ้อม แล้วนำมาดูทบทวนและเช็คข้อบกพร่ อง พร้อมนำมาปรับแก้ไขให้ดีในวันพรีเซนต์   ในกรณีที่คุณต้องพูดคนเดียวนานๆ ผู้ฟังอาจเบื่อหน่ายลองให้ผู้ฟั งมีส่วนร่วมกับงานพรีเซนต์ดูบ้าง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง เช่นการเปิดโอกาสให้ออกความคิดเห็น หรือตั้งคำถามบ้าง

6. ลองใช้กฎ “10 นาที”  ผู้ฟังอาจหมดความสนใจหากคุณพูด นานเกินไป  ลองนำกฎ “10 นาที” มาปรับใช้กับการพรีเซนต์งานของคุณ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนไม่ควรพูดนานเกิน 10 นาที จากนั้นอาจเว้นด้วยการให้รับชมภาพประกอบ หรือวีดีโอ แล้วจึงนำเสนอเนื้อหาในส่วนถัดไป

7. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง  เมื่อถึงเวลาที่ต้องพรีเซนต์หากคุณต้องพูดคนเดียวนานๆ ผู้ฟังอาจเบื่อหน่าย ลองให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมกับงานพรีเซนต์ดูบ้าง เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ฟัง เช่นการเปิดโอกาสให้ออกความคิดเ ห็น หรือ ตั้งคำถามบ้าง.

สำหรับเทคนิคทั้ง 7 ที่แมนพาวเวอร์แนะนำเป็นเทคนิคที่ จะช่วยให้การพรีเซนต์งานของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้  การฝึกฝนและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะช่วยพัฒนาด้านการ พรีเซนต์ของคุณให้ดูมีเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น