ฝุ่นพิษ PM2.5 คืออะไร ?

ยังคงเป็นปัญหาภัยเงียบต่อคนกรุง สำหรับฝุ่นละออง PM 2.5 / The Doctor เรื่องเล่าเรากับหมอวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับแพทย์หญิง พิชชาพร ธนาพงศธร แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลพญาไท 1

ฝุ่นพิษ PM2.5 คืออะไร ?

วิธีการป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษ
1. ลดกิจกรรมนอกบ้าน
อันตรายที่เกิดจากฝุ่นพิษในอากาศจะเพิ่มขึ้นหากเราทำกิจกรรมนอกบ้านหรืออาคารที่ใช้กำลังมาก ตามระยะเวลาที่อยู่กลางแจ้งและระดับความรุนแรงของมลพิษ ดังนั้น เราสามารถลดอันตรายลงได้ โดยการลดระดับการใช้กำลัง เช่น เลือกที่จะเดินแทนที่จะวิ่ง ลดเวลาที่อยู่กลางแจ้ง และวางแผนเลี่ยงการทำกิจกรรมในช่วงเวลหรือพื้นที่ที่มีฝุ่นพิษสูง (ถนนที่มีการจราจรที่ติดขัด) ฯลฯ

2. อยู่ภายในอาคารเมื่อมีมลพิษสูง
เมื่อมีระดับมลพิษสูงที่สามารถส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้ ให้เราเลือกอยู่ภายในอาคารและย้านไปทำกิจกรรมภายในอาคารแทน เช่น การออกกำลังกายให้เปลี่ยนมาออกในยิมหรือฟิตเนสแทน ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยทำให้เราได้รับมลพิษได้น้อยลง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. ปรับปรุงสภาพอากาศภายในอาคาร/บ้าน
เราควรที่จะปิดหน้าต่างให้หมดในช่วงที่มีมลพิษสูง ปรับเครื่องปรับอากาศให้ใช้อากาศภายในอาคารหมุนเวียนแทนที่จะดึงเอาอากาศภายนอกเข้ามา เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีเครี่องกรองอนุภาคฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพสูง คอยดูแลให้บริเวณบ้านหรืออาคารปราศจากควันและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่มีการเผาไหม้ เช่น เทียน การปิ้งย่างอาหาร การเผาขยะ ฯลฯ ที่จะทำให้เกิดควันขึ้นมา

4. สวมหน้ากากอนามัย
เลือกสวมหน้ากากอนามัยป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม เพราะหน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันทางเดินหายใจ ช่วยกรองฝุ่นละอองหรือฝุ่นพิษได้สูงถึงร้อยละ 99 (หน้ากาก N95 กรองได้อย่างน้อยร้อยละ 95 ส่วนหน้ากาก N99 กรองได้ร้อยละ 99) แต่หน้ากากอนามัยเหล่านี้จะใช้การได้ดีก็ต่อเมื่อสวมใส่อย่างถูกวิธี (ข้อมูลเพิ่มเติม : หน้ากากอนามัย มีแบบไหนบ้าง ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี – ใส่ยังไงให้ถูกด้าน)

ข้อมูลที่มา : campus-star.comthestandardth