EP.3 ออกชัวร์100% กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

 

เคมีครูนาส! ติวเข้มสอบ 9 วิชาสามัญ และ PAT2 กับ 8 เนื้อหาที่รับรองออกชัวร์! กับ 8 เนื้อหาที่ต้องรู้! พิชิต 9 วิชาและ PAT2

EP.2พิชิต 9 วิชาและ PAT2

คลิปที่มา : seeme.me

 

 เคมีครูนาส @TUTORME