บอกขอโทษ ภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแต่คำว่า Sorry

บอกขอโทษ ภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแต่คำว่า Sorry

ฝีกพูดว่าขอโทษ ภาษาอังกฤษได้จากคลิปนี้เลย …

Anatomy of “Sorry

-Sorry
-Apologise (apologize)
-Apology / apologies
-Forgive me
-Excuse me
-Pardon me
-My bad

 EnglishAfternoonz @TUTORME

ภาษาอังกฤษ
- 2018-08-27 1:01:51 โพสต์โดย : fonnie คนดู 1,959 คน