สูตรการรวมตัวต้านทาน ฉบับฟิสิกส์แม่งเถื่อน

สูตรการรวมตัวต้านทาน ฉบับฟิสิกส์แม่งเถื่อน

คลิปที่มา : Seeme.me

 ฟิสิกส์แม่งเถื่อน @TUTORME