ติวเข้ม การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 2

สารต่างๆเคลื่อนผ่านเข้าและออกจากเซลล์ได้อย่างไร ครูมร @TUTORME สรุปเนื้อหาติวเข้ม การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 2 ไปดูคลิปเลยจ้า

 

ติวเข้ม การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ ตอนที่ 2

คลิป : Seeme.me