ตัวอย่าง ข้อสอบ กพ. ปี 2550 เพื่อเป็นแนวสอบชิงทุน กพ.

ตัวอย่างข้อสอบ กพ. ปี 2550 เพื่อเป็นแนวสอบชิงทุน กพ.

ลองมาดูตัวอย่าง ข้อสอบ กพ. กัน ไว้เป็นแนวทางในการอ่านหนังสือกัน

ตัวอย่างแบบทดสอบ ระดับมัธมศึกษา ประจำปี 2550
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาและภาษาไทย  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณิตศาสตร์
     สังคมศึกษาและภาษาไทย
 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ)
     สังคมศึกษา
ภาษาไทย

 

ข้อสอบ กพ. ปี อื่นๆ : –

ตัวอย่างข้อสอบ กพ. ปี 2551 เพื่อเป็นแนวสอบชิงทุน กพ.