แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ

คณิตศาสตร์(เหตุผล)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

1. ใช้ธนบัตรราคาใบละ 100 บาท ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามลำดับ จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่?

ก. 100 – X + Y บาท
ข. 100 + (X – Y) บาท
ค. 100 – (X + Y) บาท
ง. 100 – X Y บาท
จ. 100 – X/Y บาท

 

2. ถ้าเอา X คูณ 5/Y แล้วได้ผลคูณเป็น 10 เท่าของ Y ข้อใดถูกต้อง

ก. Y = 2Xยกกำลัง2
ข. X = 2Yยกกำลัง2
ค. X/Y = Y
ง. XY = 2
จ. Yยกกำลัง2 = X

 

จากภาพต่อไปนี้ ตอบคำถาม ข้อ 3 – 5

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)
3. พื้นที่แรเงามีค่าเท่าไหร่

ก. 42 ตารางนิ้ว
ข. 124 ตารางนิ้ว
ค. 142 ตารางนิ้ว
ง. 154 ตารางนิ้ว
จ. 196 ตารางนิ้ว

 

4. เส้นรอบรูปส่วนที่แรเงายาวเท่าไหร่

ก. 40 ตารางนิ้ว
ข. 44 ตารางนิ้ว
ค. 45 ตารางนิ้ว
ง. 49 ตารางนิ้ว
จ. 58 ตารางนิ้ว

 

5. พื้นที่ที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางโดยไม่คิดพื้นที่แรเงามีค่าเท่าใด?

ก. 150 ตารางนิ้ว
ข. 152 ตารางนิ้ว
ค. 154 ตารางนิ้ว
ง. 160 ตารางนิ้ว
จ. 164 ตารางนิ้ว

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

6.จากรูปด้านบน เส้นทะแยงมุม กค ยาวเท่าไหร่?

ก. 3 ซม.
ข. 4 ซม.
ค. 5 ซม.
ง. 6 ซม.
จ. 6.5 ซม.

 

7. เงินต้น a บาท ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยร้อยละ b บาทต่อปี พอสิ้นปีจะได้เงินรวมเท่าไหร่?

ก. a+b บาท
ข. a/100 + a บาท
ค. ab/100 + b บาท
ง. ab/100 + a บาท
จ. ab/100 บาท

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

8. จากรูป พื้นที่ส่วนแรเงาเป็นเท่าใด?

ก. XY/2 ตารางหน่วย
ข. 2/XY ตารางหน่วย
ค. X – Y ตารางหน่วย
ง. X + Y ตารางหน่วย
จ. X+Y/2 ตารางหน่วย

 

9. รูปสามเหลี่ยม ที่บรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยม ที่มีเส้นทะแยงมุม a หน่วย จะมีพื้นที่เหร่าไหร่?

ก. aยกกำลัง2 ตารางหน่วย
ข. 2aยกกำลัง2 ตารางหน่วย
ค. 4aยกกำลัง2 ตารางหน่วย
ง. aยกกำลัง2ส่วน4 ตารางหน่วย
จ. aยกกำลัง2ส่วน2 ตารางหน่วย

 

10. รูปสี่เหลี่ยมจัตรัส ที่บรรจุอยู่ในรูปวงกลม ที่มีพื้นที่ 25¶ ตารางหน่วย จะมีด้านยาวด้านละกี่หน่วย

ก. 5 หน่วย
ข. 5 \sqrt{2} หน่วย
ค. 10 หน่วย
ง. 10 \sqrt{2} หน่วย
จ. ¶ หน่วย

 

เฉลย แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

โดย : blogspot

 

แนวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> แนวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  แนวข้อสอบ กพ