แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษาฯ

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย

ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ

แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษาฯ

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา นำมาฝากกันนะคะ แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา แล้วเราจะนำมาอัพให้เรื่อยๆๆ นะคะ

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ

ข้อ 1. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2

  1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
  2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
  3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป
  4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง

ข้อ 2. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

  1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
  2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการทูต
  4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า

แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย
ดาวน์โหลด แนวข้อสอบกพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษาฯ คลิก !!

 

แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย  คลังรวม >> แนวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย